Rozwój zrównoważony Krakowa na tle innych miast Polski

Joanna Szymonek

Abstrakt

Sustainable Development of Cracow Compared to other Polish Cities

Are Polish cities sustainable? What does sustainable city mean in practice and how to assess the results of implementation of sustainable development strategy? The article presents the tool that can be used in order to profi le and evaluate complex urban processes and strategies towards sustainable development of Cracow and other selected Polish cities.

Słowa kluczowe: sustainable development, circles of social life, sustainable cities, Cracow
References

Barber B.R. (2014), Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.

Bartniczak B. (2012), Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych, „Wiadomości Statystyczne”, 9.

Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, 6.

Faraldi L. (2010), Leipzig Charter on Sustainable European Cities, http://www.eukn.eu/e-library/project/bericht/eventDetail/leipzig-charter-on-sustainable-european-cities/ [dostęp: 20.12.2014].

GUS, Bank Danych Lokalnych, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

GUS, Strateg, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w świętokrzyskiem, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17318044,GUS_o_polskich_regionach__Ogromna_sila_Mazowsza__recesja.html [dostęp: 27.01.2015].

James P. (2015), Urban Sustainability in Theory and Practice. Circles of Sustainability, Routledge.London-New York

James P, Scerri A. (2010), Accounting for Sustainability: Combining Qualitative and Quantitative Research in Developing ‘indicators’ of sustainability, International Journal of Social Research Methodology,13.

Malyugina O., Jakie miasta najlepiej integrują migrantów, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1634802.html [dostęp:18.05.2015].

Mitlin D., Satterhwaite D. (1996), Sustainable Development and Cities [w:] C. Pugh (ed.), Sustainability, the Environment and Urbanization, Earthscan, London – Sterling.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

Nowakowska A. (2016), Polityka i planowanie rozwoju miasta [w:] Z. Przygodzki (red.), Ekomiasto. Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pawłowski A. (2009), Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego, t. 11, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin.

Państwowa Komisja Wyborcza, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/ [dostęp: 20.12.2014].

Piontek F. (2000),Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, „Problemy Ekologii”, 5. WorldUrbanization Prospects. The 2014 Revision (2014), ONZ, New York.         http://www.circlesofsustainability.org [dostęp: 24.11.2014].

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.