Artykuły

Ilość

Spójność planowania strategicznego oraz planowania przestrzennego jako warunek sprawnego zarządzania rozwojem miasta

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne a działania miasta Krakowa wobec terenów zielonych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Zarządzanie zasobami naturalnymi w zrównoważonym rozwoju wsi na przykładzie starostwa na Litwie

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Social Participation in Rural Areas Based on the Example of Local Action Groups in Małopolskie Voivodeship

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Future Entrepreneurs’ Expectations Based on the Example of Wroclaw University of Science and Technology Students

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Rola rady rodziców w skutecznym zarządzaniu szkołą publiczną

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Znaczenie instrumentów rachunkowości wspomagających zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Postępowania jedoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Status osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 roku

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Recenzje

Jan Fazlagić,Poradnik innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki, Poltext, Warszawa 2017

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40),
Data publikacji online: 22 marca 2018

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.