Jan Fazlagić,Poradnik innowacyjnego samorządowca. Inspiracje, narzędzia, dobre praktyki, Poltext, Warszawa 2017

Piotr Feczko

Abstrakt

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.