Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki

Ewa Jastrzębska,

Paulina Legutko-Kobus

Abstrakt

Collaborative Economy – Definitions, Classifications, and Good Practices

Collaborative economy (CE) is currently a growing trend – responding to the rapid development of ICT. The article presents the CE formulation process – its genesis, definitions and categories. It includes also analysis of Polish good examples of the CE.
Słowa kluczowe: collaborative economy, sharing economy, ICT, cooperation, open and horizontal management, good practices
References

Armstrong P. (2016), Why You Need To Know More About The Collaborative Economy And How It Will Affect You, „Forbes”, November 1.

Botsman R. (2013), The Sharing Economy Lacks A Shared Definition, www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition [dostęp: 07.01.2017].

Botsman R. (2015), Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption – And What Isn’t?, www.fastcoexist.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt [dostęp: 10.12.2016].

Cohen B. (2016), Making Sense Of The Many Business Models In The Sharing Economy, www.fastcoexist.com/3058203/making-sense-of-the-many-business-models-in-the-sharing-economy [dostęp: 11.12.2016].

Conley Ch. (2017), Rozpocząłem pracę w Airbnb, mając 52 lata. Oto czego dowiedziałem się o wieku, mądrości i branży technologicznej, www.hbrp.pl/b/rozpoczalem-prace-w-airbnb-majac-52-lata-oto-czego-dowiedzialem-sie-o-wieku-madrosci-i-branzy-technologicznej/P1BgI7ZBf8 [dostęp: 21.08.2017].

Eckhardt G.M., Bardhi F. (2015), The Sharing Economy Isn’t About Sharing at All, „Harvard Business Review”, January 28.

Flash Eurobarometer 438. Report. The use of collaborative platforms, European Commission, (June 2016), http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/72885 [dostęp: 16.12.2016].

Geiger A. (2017), Millennials are the most likely generation of Americans to use public libraries, www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/21/millennials-are-the-most-likely-generation-of-americans-to-use-public-libraries/ [dostęp: 21.08.2017].

Geron T. (2012), Will Ride-Sharing Apps Replace Car Ownership?, „Forbes”, July 9.

Geron T. (2013), Airbnb And The Unstoppable Rise Of The Share Economy, „Forbes”, February 11.

Glind van de P. (2013), Amsterdam: Europe’s First Shareable City?, www.collaborativeconsumption.com/2013/11/27/amsterdam-europes-first-shareable-city/, 27.11. [dostęp: 12.12.2016].

Grossman L. (2006), You – Yes, You – Are TIME’s Person of the Year, „Time”, December 25.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się, Bruksela, dnia 2.6.2016 r., COM(2016) 356 final, www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160356.do [dostęp: 12.12.2016].

Koopman Ch. et al. (2014), The Sharing Economy and Consumer Protection Regulation: The Case for Policy Change, Mervatus Center, Arlington, December, www.mercatus.org/system/files/Koopman-Sharing-Economy.pdf [dostęp: 17.12.2016].

Makkonen J. (2015), Why He Collaborative Economy Is Not Like Social Media, http://magazine.ouishare.net/2015/09/why-the-collaborative-economy-is-not-like-social-media/ [dostęp: 11.12.2016].

Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Owyang J. (2014a), Report: Sharing is the New Buying, Winning in the Collaborative Economy, www.web-strategist.com/blog/2014/03/03/report-sharing-is-the-new-buying-winning-in-the-collaborative-economy/ [dostęp: 15.12.2016].

Owyang J. (2014b), It’s Just the Economy, www.web-strategist.com/blog/2014/01/24/its-just-the-economy/ [dostęp: 10.12.2016].

Owyang J. (2014c), Framework: Collaborative Economy Honeycomb, www.web-strategist.com/blog/2014/05/05/framework-collaborative-economy-honeycomb-osfest14/ [dostęp: 11.12.2016].

Owyang J. (2014d), Collaborative Economy Honeycomb 2 – Watch it Grow, www.web-strategist.com/blog/2014/12/07/collaborative-economy-honeycomb-2-watch-it-grow/ [dostęp: 10.12.2016].

Owyang J. (2015), The Collaborative Economy Defined, www.web-strategist.com/blog/2015/08/27/the-collaborative-economy-defined/ [dostęp: 08.12.2016].

Owyang J. (2016), Honeycomb 3.0: The Collaborative Economy Market Expansion, www.web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/ [dostęp: 10.12.2016].

PwC (2014), The Sharing Economy – Sizing the Revenue Opportunity, www.pwc.co.uk/issues/megatrends/collisions/sharingeconomy/the-sharing-economy-sizing-the-revenue-opportunity.html [dostęp: 14.12.2016].

PwC (2016), (Współ)dziel i rządź! Prawno-podatkowe aspekty ekonomii współdzielenia w Polsce, www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-raport-2-pwc.pdf [dostęp: 17.12.2016].

Rifkin J. (2000), The Age of Access: The New Culture of Hyper Capitalism Where All of Life Is A Paid-For Experience, Tarcher, New York.

Rifkin J. (2014), The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism, Palgrave Macmillan, New York.

Sokołowski D., Starzyński S., Rok B., Zgiep Ł. (2016), Raport. Ekonomia współpracy w Polsce 2016, Społeczność Ekonomia Współpracy, http://ekonomiawspolpracy.pl/ [dostęp: 09.04.2018].

Stokes K. et al. (2014), Making Sense of the UK Collaborative Economy, Nesta, Collaborative Lab, wrzesień, www.collaboriamo.org/media/2014/10/making_sense_of_the_uk_collaborative_economy_14.pdf [dostęp: 10.12.2016].

Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York.

The Collaborative Economy(2016), http://ouishare.net/en/about/collaborative_economy [dostęp: 12.12.2016].

The rise of the sharing economy (2013), „The Economist”, March 9, www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy [dostęp: 10.12.2016].

Zgiep Ł. (2016), Korzyści i obszary ekonomii współpracy w Polsce i na świecie, http://zgiep.com/korzysci-i-obszary-ekonomii-wspolpracy-w-polsce-i-na-swiecie/ [dostęp: 16.12.2016].

Zgiep Ł. (2017) Collaborative Economy HoneyComb 2.0 – premiera!, http://zgiep.com/collaborative-economy-honeycomb-2-0/ [dostęp: 17.12.2017].

 

 

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.