Artykuły

Ilość

O wymierającej sztuce dialogu w edukacji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

O zagospodarowywaniu wyobraźni:  inspiracje dla zarządzania i przywództwa edukacyjnego

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Ewaluacja w polskich szkołach – od przymusu do dialogu

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Droga od konkluzywnych ewaluacji w sektorze publicznym do dialogicznych ewaluacji w polskich instytucjach oświatowych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Paradygmaty pedagogiki w oficjalnym dyskursie pedagogicznym jako narzędziu polityki edukacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Socjalizacja profesjonalna nauczycieli na starcie kariery zawodowej – druga  strona medalu

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Zarządzanie w oświacie a kompetencje psychologiczne dyrektorów

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Specyfika przywództwa edukacyjnego – kierowanie gronem pedagogicznym

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Jak mobilni nauczyciele zmieniają edukację? Obraz polskiej szkoły w kontekście wyników badania wpływu zagranicznych szkoleń kadry na polskie placówki edukacyjne

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Zapotrzebowanie na wsparcie samorządów szkolnych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Szanse i zagrożenia zarządzania różnorodnością w świetle migracji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.