Artykuły

Ilość

Banki czasu w ekonomii dzielenia się – perspektywa społeczno-ekonomiczna

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Inicjatywa lokalna jako przykład koprodukcji usług publicznych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Crowdsourcing – konsekwencje dla rynku pracy artystów

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Crowdfunding – psychological conditioning

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Zastosowanie crowdfundingu w szkolnictwie wyższym

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Crowdsourcing w sektorze publicznym – model partycypacji społecznej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Potencjalne zastosowania crowdsourcingu w prawotwórczych procesach decyzyjnych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Mentoring w crowdsourcingu – innowacyjny sposób na wykorzystanie potencjału osób starszych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Rola przywódcy w pionierskim projekcie crowdfundingowym. Studium przypadku filmu Wszystko

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 2 (42),
Data publikacji online: 5 lipca 2018

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.