Artykuły

Ilość

Między polityką a politycznością. Analiza dyskursów politycznych z punktu widzenia (kulturowej) ekonomii politycznej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Polityka publiczna w tradycji anglosaskiej i kontynentalnej z perspektywy ukraińskiej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Złożoność polityki publicznej – wyzwania w jej tworzeniu i realizacji

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Rola OECD jako aktora publicznej polityki edukacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Polityka aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Eksperymenty i dobre praktyki – próba analizy na podstawie doświadczeń Holandii, Niemiec i Polski

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Rola polityki rowerowej Kopenhagi w realizacji wiodących polityk publicznych Danii

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Rola uniwersytetów w rozwoju innowacji – trzecia misja uczelni

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Uchwały krajobrazowe narzędziem walki z gettoizacją przestrzeni miejskiej w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43),
Data publikacji online: 21 września 2018

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.