Artykuły

Ilość

Potencjały i bariery rozwoju małych i średnich miast na przykładzie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45),
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.001.9942

Koncepcja metropolitalnego slow-przedmieścia jako narzędzie poprawy jakości życia w międzymieście

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45),
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.002.9943

Revitalization of public space in small towns: Examples from Slovakia and Poland

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45),
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.003.9944

Ludzie – dziedzictwo – przestrzeń. Potencjał dziedzictwa w oczach mieszkańców małych miast

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45),
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.004.9945

Rola terenów zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Nowej Huty

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45),
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.005.9946

O różnorodności ruchów miejskich w Polsce

Zarządzanie Publiczne, 2019, Numer 1 (45),
Data publikacji online: 20 marca 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.006.9947

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.