Lista recenzentów współpracujących

Lista recenzentów 2016:

dr Monika Maciejewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Marcin Jewdokimow (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Wiesław Poleszak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Małgorzata Marzec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; od 1.10 Uniwersytet Jagielloński)

dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Regina Lenart (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Paweł Romaniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)

prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)

dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr inż. Paula Pypłacz (Politechnnika Częstochowska)

dr hab. inż. Artur Kożuch (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

dr Jan Žukovskis (Aleksandras Stulginskis University, Kowno, Litwa)

Lista recenzentów 2015

prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska)
dr Magdalena Dej (Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie)
prof. Rimantas Stašys, (Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa)
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Marta Shaw (Uniwersytet Jagielloński)
dr Joanna Snopko (Urząd Miasta Legnicy)
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Kamilla Noworól (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński)
dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 

Lista recenzentów 2014

dr hab. Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jerzy Łysiński (Akademia Muzyczna w Krakowie)
dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Ewa Augustyniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jakub Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. dr Julius Ramanauskas (Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa)
dr Stanisław Gasik (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa)
dr Kamilla Noworól (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
dr Musialik Grażyna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
prof. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr Jan Stefan Wlazło (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Lista recenzentów 2013

dr Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. Antonio Portela Pruano (Universidade de Coimbra, Portugalia)
dr Jerzy Łysiński (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
dr Laura Koba (Biuro Rzecznika Praw Dziecka)
dr Jan Stefan Wlazło (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)
dr. hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Kamilla Noworól  (Społeczna Wyższa Szkoła. Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. Horatiu Dragomirescu (Academia de Studii Economice din București, Rumunia)
dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Ewa Augustyniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
prof. Juozas Lakis (Politechnika Białostocka)
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr Rafał Otręba (ZSO nr 3, Ruda Śląska)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.