Lista recenzentów współpracujących

Lista recenzentów 2017:

dr hab inż. Arkadiusz Borowiec (Politechnika Poznańska)

dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Olga Cielemecka (Linköping University, Szwecja)

dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. inż. Jarosław Domański, prof PW (Politechnika Warszawska)

prof. Horatiu Dragomirescu (Academia de Studii Economice din București, Rumunia)

dr Jarosław Działek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab Jan Faliazgić, prof UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr Henryk Gawroński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)

dr Marcin Gębarowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Katarzyna Górniak (Politechnika Warszawska)

dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Marcin Jewdokimow (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)

dr Wioletta Karna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Laura Koba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Urszula Kobylińska (Politechnika Białostocka)

dr hab. inż. Artur J. Kożuch (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

dr Halszka Kurleto (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Norbert Laurisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Paulina Legutko-Kobus (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Allison Mattheis (California State University, Los Angeles, USA)

dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW Milenium (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium)

dr hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Mirosław Pacut (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. inż. Tomasz Parteka, prof. PG (Politechnika Gdańska)

dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Aldona Podgórniak-Krzykacz (Uniwersytet Łódzki)

dr Olha Prokopenko (Sumy State University, Ukraina)

dr Carmen Puentes Graña (Universidad de Cádiz, Hiszpania)

dr inż. Paula Pypłacz (Politechnnika Częstochowska)

dr Sławomir Rębisz (Uniwersytet Rzeszowski)

dr Paweł Romaniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)

dr Małgorzata Smolarek (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

dr Joanna Snopko (Urząd Miasta Legnicy)

dr Barbara Sypniewska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

dr Monika Szudy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. prof. Istvan Takacs (Károly Róbert College, Gyöngyös, Węgry)

dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Grażyna Wolska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Agnieszka Zielińska (Politechnika Rzeszowska)


 

Lista recenzentów 2016:

dr Monika Maciejewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Marcin Jewdokimow (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Wiesław Poleszak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Małgorzata Marzec (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; od 1.10 Uniwersytet Jagielloński)

dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Regina Lenart (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Paweł Romaniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)

prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)

dr hab. Henryk Mizerek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr inż. Paula Pypłacz (Politechnnika Częstochowska)

dr hab. inż. Artur Kożuch (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

dr Jan Žukovskis (Aleksandras Stulginskis University, Kowno, Litwa)

Lista recenzentów 2015

prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka (Politechnika Gdańska)
dr Magdalena Dej (Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie)
prof. Rimantas Stašys, (Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa)
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Marta Shaw (Uniwersytet Jagielloński)
dr Joanna Snopko (Urząd Miasta Legnicy)
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Kamilla Noworól (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński)
dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 

Lista recenzentów 2014

dr hab. Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jerzy Łysiński (Akademia Muzyczna w Krakowie)
dr Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu)
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
dr Dominika Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Ewa Augustyniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jakub Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Prof. dr Julius Ramanauskas (Uniwersytet Kłajpedzki, Litwa)
dr Stanisław Gasik (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa)
dr Kamilla Noworól (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
dr Antoni Jeżowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
dr Musialik Grażyna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
prof. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr Jan Stefan Wlazło (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Lista recenzentów 2013

dr Michał Flieger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Artur Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
prof. Antonio Portela Pruano (Universidade de Coimbra, Portugalia)
dr Jerzy Łysiński (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
prof. Katalin Takacs-Gyorgy (Károly Róbert College w Gyöngyös, Węgry)
dr Laura Koba (Biuro Rzecznika Praw Dziecka)
dr Jan Stefan Wlazło (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska)
dr. hab. Henryk Mizerek, prof. UW-M (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Kamilla Noworól  (Społeczna Wyższa Szkoła. Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
dr Marek Tomaszewski (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. Horatiu Dragomirescu (Academia de Studii Economice din București, Rumunia)
dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
dr Ewa Augustyniak (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
prof. Juozas Lakis (Politechnika Białostocka)
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr Rafał Otręba (ZSO nr 3, Ruda Śląska)

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.