Rada naukowa

Grażyna Prawelska-Skrzypek (przewodnicząca)

Członkowie:

Horatiu Dragomirescu - Bucharest University of Economic, Romania
Barbara Iwankiewicz-Rak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jan Jerschina - CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej w Krakowie
Witold Kieżun - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Robert Kowalski - Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos, Universidade Federal Rural da Amazônia, Belem, Para, Brazil, Visiting Professor in Development
Oleksandr Kovriga - V.N.Karazin Kharkov National University and Institute for National and Ethno-Political Studies of National Academy of Ukraine
Barbara Kożuch – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Juozas Lakis – Politechnika Białostocka, Białystok
Renata Przygodzka – Uniwersytet w Białymstoku;
+ Jan Regulski - emerytowany profesor, PAN (do 12.02.2015)
Krzysztof Skalski – emerytowany profesor, Uniwersytet Jagielloński
Kazimierz Sowa – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
Zbysław Dobrowolski – Uniwersytet Jagielloński
Istvan Takacs - Károly Róbert College, Hungary

Kwartalnik ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.