Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Pierwsze w Polsce, recenzowane pismo naukowe, ukazujące się kwartalnie on-line, poświęcone zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury. Autorzy tekstów prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także kulturoznawstwa. Analizują rozmaite mechanizmy i strategie zarządzania kulturą, dylematy związane z jej finansowaniem z uwzględnieniem pozabudżetowych źródeł (różne rodzaje sponsoringu). Zakres tematyczny czasopisma jest obszerny i sięga najnowszych zjawisk polskiej oraz światowej kultury.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Opublikowano online: 30 listopada 2016

Artykuły

Ilość

To what extent is the heritage management system in Poland really participatory?

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 295-309
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.019.5882

Odnowa miast w kontekście rewitalizacji a dziedzictwo kulturowe

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 311-326
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.020.5883

Zarządzanie pamięcią o Cyprianie Kamilu Norwidzie (1821–1883) w kontekście 200. rocznicy urodzin artysty

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 327-342
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.021.5884

Grodno jako miejsce pamięci

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 343-353
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.022.5885

Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 355-369
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.023.5886

Wydawcy muzyki poważnej i elektronicznej wobec wyzwań polskiego rynku fonograficznego: misja, strategie, oczekiwania

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 371-384
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.024.5887

M. Sokołowski (red.), Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później, Olsztyn Wydawnictwo UWM, 2015, s. 176

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 4, s. 385-389
Data publikacji online: 30 listopada 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.025.5888

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.