Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Zapowiedź numerów tematycznych 2018 i 2019

Tom 19, nr 3 - Rzeczywistość projektowa (nabór tekstów zakończony)
Tom 19, nr 4 - The future of culture organisation  / Przyszłość w organizowaniu kultury
(deadline / nabór tekstów do 20.07.2018)
Tom 20, nr 1 –Crowd – participation – culture / Tłum - partycypacja - kultura
(deadline / nabór tekstów do 30.09.2018)

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Sekretarz redakcji: Alicja Kędziora
Opublikowano online: 19 grudnia 2017

Europeizacja w kulturze

Sortuj według

Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 493–510
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.019.7469

Procesy europeizacji polskich miast

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 511–526
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.032.7587

O europeizacji miasta na przykładzie Krakowa, europejskiego miasta kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 527–548
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.033.7588

Europeizacja dziedzictwa. O moralnym zaangażowaniu pewnego pojęcia

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 549–569
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.034.7589

Polskie życie teatralne w kontekście procesów europeizacyjnych

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 571–592
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.035.7590

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.