Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, Przyszłość w organizowaniu kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga
Opublikowano online: 30 stycznia 2019

Artykuły

Ilość

Wielogłos na temat przyszłości w obszarach sprojektyzowanych. Analiza twórczości naukowej i artystycznej

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 335-360
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.020.10514

Przyszłość przeszłości w cyfrowej rzeczywistości – refleksje o cyfrowym dziedzictwie

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 361–378
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.021.10515

Instytucjonalne rewizje i (nie)prawdopodobne scenariusze. Polski teatr „autodiagnostyczny”

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 379-392
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.022.10516

Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece?

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 393–414
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.023.10517

Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 415–436
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.024.10518

Zastosowanie założeń koncepcji efektuacji w organizowaniu wydarzenia kulturalnego – studium przypadku

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 437–451
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.025.10519

Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie dla organizacji związanych z kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 453–470
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.18.026.10520

“Mam marzenia”. Z kuratorką i opiekunką Generatora Malta Joanną Pańczak rozmawia Waldemar Rapior

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4, s. 471-479
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.027.10598

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.