Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Informacje o aktualnych naborach tekstów:

Tom 21, nr 2 - Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze / They come and they go… On “transition” of the management in the theatre, termin / deadline: 15.02.2020

Tom 21, nr 4 - Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze, termin nadsyłania tekstów: 05.07.2020

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, Badania publiczności w instytucjach kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga
Opublikowano online: październik 2019

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. VII-VIII
Data publikacji online: październik 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.025.11484

„Badania publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 301-313
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.018.11124

Needs and Attitudes of Visitors to Historic Aristocratic Residences in Poland

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 315-338
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.019.11125

Gdzie jest nasza publiczność? Jak, co i kogo badać? Doświadczenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 339-362
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.020.11126

Społeczność lokalna w muzeum w świetle badań i praktyk

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 363-376
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.021.11127

Are Public Libraries a Commonplace? Users from Disadvantaged Groups, Their Cultural Participation Models and an Impact of Libraries

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 377-396
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.022.11128

Theatre Talks – Audience Development in Three Perspectives: Marketing, Cultural Policy and Theatrical Communication

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 397-409
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.023.11129

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w opiniach odbiorców kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 411-430
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.024.11130

Recenzja książki: Raport z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 431-439
Data publikacji online: 24 października 2019