Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Zapowiedź numerów tematycznych 2018 i 2019

Tom 19, nr 3 - Rzeczywistość projektowa (nabór tekstów zakończony)
Tom 19, nr 4 - The future of culture organisation  / Przyszłość w organizowaniu kultury
(nabór tekstów zakończony)
Tom 20, nr 1 –Crowd – participation – culture / Tłum - partycypacja - kultura
(deadline / nabór tekstów do 30.09.2018)

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Opublikowano online: 7 maja 2018

Artykuły

Ilość

Kultura algorytmów

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 1–10
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.001.8493

Władza algorytmów mediów – między reifikacją a rynkiem

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 11–28
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.002.8494

Google dla edukacji. Beneficja i zagrożenia dla oficjalnego systemu

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 29–42
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.003.8495

Wielka czwórka dobroczyńców naszego świata czy czterech Jeźdźców Apokalipsy? Google, Amazon, Facebook i Apple

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 43–55
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.004.8496

Nadmiar wolności źródłem opresji – przyczyny fiaska serwisu społecznościowego Google+

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 57–66
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.005.8497

Kulturowy interfejs Google: paradygmat audiowizualności w uniwersum słowa

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 67–76
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.006.8498

Varia

Recenzja książki Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic. Monika Murzyn-Kupisz i Jarosław Działek, Wydawnictwo Universitas

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 79–83
Data publikacji online: 7 maja 2018

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.