Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, Rzeczywistość projektowa

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga
Opublikowano online: 19 listopada 2018

Artykuły

Ilość

Introduction: Project reality

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. VII-XI 7-11
Data publikacji online: 22 listopada 2018

Dylematy życia w projekcie naukowym. Relacja autoetnograficzna

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 211-231
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.015.9469

We make up the rules as we go along? Projektyzacja, ‘bystre’ miasta i widma emergencji

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 233-256
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.016.9470

Kiedy projekt połyka organizację. Problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 257-272
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.017.9471

Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 273-286
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.018.9472

Humanistyczny wymiar praktyki zarządzania projektami. Studium przypadku Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 287-305
Data publikacji online: 19 listopada 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.019.9473

„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 307-319
Data publikacji online: 19 listopada 2018

“Brak działania napawa nas niepokojem”. O społeczeństwie projektu, projektyzacji i konsekwencjach rozprzestrzenia się projektów z duńskim filozofem Andersem Fogh Jensenem rozmawiają Małgorzata Ćwikła i Waldemar Rapior

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 321-327
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Recenzja książki Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej Anny Lipki, Stanisława Waszczaka, Małgorzaty Król, Agnieszki Giszterowicz, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3, s. 329-334
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.