Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Informacje o aktualnych naborach tekstów:

Tom 21, nr 2 - Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze / They come and they go… On “transition” of the management in the theatre, termin / deadline: 15.02.2020

Tom 21, nr 4 - Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze, termin nadsyłania tekstów: 05.07.2020

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, Gry wizerunków w przestrzeni kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga
Opublikowano online: czerwiec 2019

Artykuły

Ilość

Wizerunek: kluczowy kapitał czy gra pozorów

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. VII-XI
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.009.10526

Tożsamość, rola i mit artysty jako uwarunkowania jego wizerunku

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 143–155
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.010.10527

Wizerunek artystów ulicznych w mediach

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 157-179
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.011.10528

Medialne coming-outy artystów – strategie wizerunkowe

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 181-197
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.012.10529

Monumentalne wizerunki. Pomniki jako obrazy przedsiębiorstw

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 199-220
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.013.10530

Rola i znaczenie aktywności online użytkowników mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku instytucji kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 221-239
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.014.10531

Wybrane aspekty kształtowania wizerunku samorządowych instytucji kultury w Gdańsku

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 241-256
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.015.10532

»Co to jest muzeum« – wyobrażenia dzieci w wieku pomiędzy 5. a 7. rokiem życia na temat instytucji muzealnej

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 257-285
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.016.10533

»Teatr jest instytucją feudalną«. Kryzysy wizerunkowe w polskich teatrach instytucjonalnych

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 2, s. 287-300
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.017.10534

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.