Wstęp: Google: różne szaty króla cyberprzestrzeni

Jan Kreft,

Marcin Laberschek

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.