Artykuły

Ilość

Wielogłos na temat przyszłości w obszarach sprojektyzowanych. Analiza twórczości naukowej i artystycznej

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

Przyszłość przeszłości w cyfrowej rzeczywistości – refleksje o cyfrowym dziedzictwie

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

Instytucjonalne rewizje i (nie)prawdopodobne scenariusze. Polski teatr „autodiagnostyczny”

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece?

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

Zastosowanie założeń koncepcji efektuacji w organizowaniu wydarzenia kulturalnego – studium przypadku

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie dla organizacji związanych z kulturą

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

“Mam marzenia”. Z kuratorką i opiekunką Generatora Malta Joanną Pańczak rozmawia Waldemar Rapior

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 4,
Data publikacji online: 30 stycznia 2019

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.