Facylitacja zespołowego diagnozowania i planowania strategicznego w lokalnych organizacjach kultury

Anna Miodyńska,

Sebastian Wacięga

Abstrakt

Facilitation of team-based strategic diagnosis and planning in local cultural organisations

The goal of the paper is to describe the process of a team-based (participatory) strategic diagnosis and planning in a local cultural organisation. The team-based method involves the participation of as many organisation’s staff members and stakeholders as possible in strategic diagnosis and planning. The scope of such participation principally covers the management; however, it can be expanded to include a workgroup of selected employees, all the employees, and representatives of the organisation’s environment. The selection of the scope of participation in strategic diagnosis and planning is conditioned by the objectives set by the entity responsible for the organisation (e.g. the management or a supervisory body), the effectiveness of the planning process (decision-making dilemmas: participation – effectiveness), the needs of the local environment, and the selected model of the organisation. A crucial role in supporting the team-based (participatory) process of strategic diagnosis and planning is played by a facilitator. The facilitator’s task is to create optimal teamwork conditions, so as to reveal various perspectives and use the participants’ experiences, knowledge, and ideas in diagnostic and planning work. Preparing the organisation for change, so the process of strategic diagnosis and planning, should factor in the key forces in the organisation and the environment, as presented in the Kurt Lewin’s field theory. These forces have an inhibiting or supporting impact on the strategic management process in the organisation. The paper presents a preliminary analysis of these forces based on the perspectives of the organisation’s management, local self-government (the most common supervisory body of a local cultural organisation), and the organisation’s staff.

Słowa kluczowe: Diagnoza, Planowane, Strategia, Zespół, Facylitacja
References

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2009), Metody badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Freeman R.E., Gilbert jr. D.R., Stoner J.A. (2011), Kierowanie, tłum A. Ehrlich, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Freeman R.E., McVea J. (2001), A Stakeholder Approach to Strategic Management, [dok. elektr.], dostęp online: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.263511 [odczyt: 20 października 2018].

Gierszewska G. (2000), Zarządzanie strategiczne, Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

Gierszewska G., Romanowska M. (2017), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Grzesiak-Feldman M., Grupy oraz procesy grupowe, Psychologia Społeczna. Wykład w ramach Studiów Podyplomowych, SWPS, [dok. elektr.], dostęp online: https://portal.swps.edu.pl/documents/427136/0/PPS_materia%C5%82_dla_s%C5%82uchaczy_3.pdf/
4494f42d-124c-4c5c-aa19-dc149a2cb99c [odczyt: 10 marca 2018].

Hall C.S., Lindzey G. (1994), Teorie osobowości, tłum. J. Kowalczewska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krupa A. (2012), Bardziej wykwalifikowany trener. Zastosowania wiedzy o procesie grupowym, „Know How. Pismo Wszechnicy UJ”, nr 8.

Lewandowski M. (2013), Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Katowice: Con Arte.

Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Marszewska J. (2011), Ułatwić porozumienie, nie zmarnować czasu. Facylitator, „Lepszy Biznes”, nr 2(43.

Modvar C., Manuel-Navarrete D., Stakeholder. Organizational element, [w:] The Encyclopædia Britannica, [dok. elektr.], dostęp online: https://www.britannica.com/topic/stakeholder [odczyt: 21 stycznia 2018].

Narodowe Centrum Kultury (2018), Dom kultury+, [dok. elektr.], dostęp online: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2018 [odczyt: 17 lipca 2018].

Obłój K. (1998), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rakowski T. (2018), Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej, „Teksty Drugie”, nr 1.

Rumelt R. P. (2013), Dobra strategia, zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie?, tłum. M. Kowalczyk, Warszawa: MT Biznes.

Stanny D. (2011), Teoria interesariuszy wczesnego Freemana – nie tylko etyka, [dok. elektr.], dostęp online: https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/teoria-interesariuszy-wczesnego--freemana-nie-tylko-etyka/#2 [odczyt: 20 października 2018].

Szkoła Facylitatorów. Wszechnica UJ, [dok. elektr.], dostęp online: www.wszechnica.uj.pl/pl/ facylitator/czym_jest_facylitacja [odczyt: 23 stycznia 2018].

Szpara W., Kwiecień E., Analiza pola sił, [w:] Encyklopedia Zarządzania, [dok. elektr.], dostęp online: https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_pola_si%C5%82 [odczyt: 10 stycznia 2018].

Śliwa M. (2011), Zarządzanie strategiczne organizacją, [w:] Śliwa M. (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

Varbanova, L. (2015), Zarządzanie strategiczne w kulturze, tłum. T. Piwowarczyk, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Wróbel M. (2011), Pokerzysta i strateg – dyrektor jako lider instytucji kultury. Przykład: Instytucja kultury jak wojenny okręt podwodny, [w:] Śliwa M. (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury, Kraków: Małopolski Instytut Kultury.

Zakres, [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN, dostęp online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/zakres.html [odczyt: 10 marca 2018].

Zasięg, [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN, dostęp online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/zasi%C4%99g.html [odczyt: 10 marca 2018].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.