Biblioteka w nowym świecie czy nowy świat w bibliotece?

Katarzyna Kubiszewska,

Marta Szeluga-Romańska

Abstrakt

A library in a new world or a new world in a library?

Due to the profound changes in the modern world, the role of a contemporary library is also not what it used to be. The paper presents new various roles fulfilled by libraries in the 21st century, showing that, in the current reality, measuring the effectiveness of a library only quantitatively oversimplifies the issue and does not do justice to the socially complex function of this cultural institution. Based on the quantitative and qualitative research, the author attempts to specify certain elements of the future role of a library, indicate how the library performance evaluation systems should be improved, and suggest his own original method of measuring the library total value and performance.

Słowa kluczowe: biblioteka, efektywność, skuteczność, badania jakościowe, badania ilościowe

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.