The Open Monuments project as an example of social crowdsourcing in culture. Factors motivating crowds to share knowledge

Anna Pluszyńska

Abstrakt

The open monuments project as an example of social crowdsourcing in culture. Factors motivating crowds to share knowledge

This paper describes crowdsourcing as a concept of using the knowledge and skills of virtual communities. The analysis focuses on the case study of the polish, cultural Open Monuments Project. The Open Monuments project was initiated in 2012 by Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Its main goal was to encourage Poles to verify and add information on the monuments featured in the Polish national monument register, which often lacks current addresses, exact dates when particular monuments were constructed, or data which was not required in previous years (e.g. GPS coordinates). The effect of the community work became a springboard for the development of a nationwide website. Today, each monument featured on the website has its own separate page, and Internet users can add information, upload photos and documents, and submit “non-encyclopedia” content, i.e. trivia, legends, or anecdotes. The overriding goal of the paper is to shed some light on the factors that motivate Internet users to engage in social crowdsourcing.

 

Projekt otwarte zabytki jako przykład crowdsourcingu społecznego w kulturze. Czynniki motywujące tłum do dzielenia się wiedzą

Artykuł przybliża istotę crowdsourcingu jako koncepcji wykorzystania wiedzy i umiejętności wirtualnych społeczności. Analiza zostanie przeprowadzona na przykładzie polskiego, kulturalnego projektu Otwarte Zabytki. Projekt ten został zainicjowany w roku 2012 przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Głównym jego celem było zachęcenie Polaków do sprawdzania i uzupełniania danych dotyczących zabytków, będących w bazie państwowego rejestru zabytków. Efekt pracy społeczności stał się podstawą do stworzenia ogólnopolskiego portalu. Obecnie w serwisie każdy zabytek ma własną stronę, a internauci mogą uzupełniać informacje dotyczące obiektu, dołączać zdjęcia lub dokumenty, a także wprowadzać „nieencyklopedyczne” treści, czyli ciekawostki, legendy oraz anegdoty. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na aspekt czynników motywujących internautów do zaangażowania w działania crowdsourcingu społecznego.

Słowa kluczowe: crowdsourcing społeczny, Otwarte Zabytki, motywacja, tłum, dzielenie się wiedzą / social crowdsourcing, Open Monuments Project, motivation.
References

Benkler Y., The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven and London, 2006.

Brabham D.C., Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. An Introduction and Cases, “Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies” 2008, vol. 14, no. 1.

Brabham D.C., Crowdsourcing the Participation Process for Planning Project, “Planning Theory” 2009, vol. 8

Brabham D.C., Crowdsourcing, Cambridge – Massachusetts – London, 2013.

Brabham D.C., Moving the Crowd at iStockpoto: The Composition of the Crowd and Motivation for Participation in Crowdsourcing Applications,  “First Monday” 2008, vol. 13, no.6.

Deci E.L., Ryan M.R., Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, “American Psychologist”, 2000, vol. 55.

Dziuba D.T.,Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy, Warszawa 2012.

Estellés-Arolas E., González-Ladron-de-Guevara F., Towards an integrated crowdsourcing definition, “Journal of Information Science” 2012, vol 38, no. 2.

Howe J., Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, The International Achievement Institute, New York, 2008, source: http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst --- Crowdsourcing.PDF [access date: 26 Aug 2017].

Howe J. Crowdsourcing: A Definition, 2006, source: http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html [access date: 26 Aug 2017]

http://e-wolontariat.pl/projekty/582/.

http://grywalizujemy.pl/ideas/otwarte-zabytki/ [access date: 12 Nov 2017].

http://konkurs.e-wolontariat.pl/laureaci-poprzednich-edycji/.

http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst --- Crowdsourcing.PDF

https://otwartezabytki.pl/.

https://www.facebook.com/pg/OtwarteZabytki/about/?ref=page_internal.

Kościelniak H., Brendzel-Skowera K., Crowdsourcing w zarządzaniu organizacjami, in: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Huminitas. Zarządzanie, vol. 2/2014.

Kowalska M., Crowdsourcing – generowanie i zarządzanie innowacjami w świecie wikinomii,  „Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2012, vol. 11.

Kowalska M., Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

Krawiec W., Crowdsourcing – czynniki motywujące tłum do działania,  „Marketing i Rynek” 2014, vol. 2014.

Lévy P., Collective intelligence: mankind’s emerging world in cyberspace, Cambridge 1994

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2016, vol. 43, no. 2.

Pawłowski E., Wiśniewski M.J., Crowdsourcing. Koncepcja i kierunki zastosowań, in: Wybrane problemy zarzadzania. Teraźniejszość i przyszłość, ed. S. Trzcieliński, Poznań 2013.

Pink D.H., Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, transl. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011.

Pluszyńska A., Crowdsourcing w kulturze na przykładzie projektu Otwarte Zabytki, in: Szalony kto nie chce wyżej jeżeli może. Księga pamiątkowa Profesora Emila Orzechowskiego, eds. A. Kędziora, Ł. Gaweł, Kraków 2014.

Raymond E.S., The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary. Beijing ; Cambridge, [Mass.] :O'Reilly, 1999

Sawko K., Wilkowski M., Otwarte zabytki: crowdsourcing na rzecz dziedzictwa, source: http://historiaimedia.org/2012/06/21/otwarte-zabytki-crowdsourcing-na-rzecz-dziedzictwa/index.html [access date: 26 Aug 2017].

Surowiecki J., The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations, New York 2004.

Tapscott D., Williams A.D., MacroWikinomics. Rebooting business and the world, London 2010.

Tapscott D., Williams A.D., Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, New York 2006;

Toffler A., The Third Wave,  New York: Morrow 1980.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.