The Open Monuments Project as an Example of Social Crowdsourcing in Culture. Factors Motivating Crowds to Share Knowledge

Anna Pluszyńska

Abstrakt

This paper describes crowdsourcing as a concept of using the knowledge and skills of virtual communities. The analysis focuses on the case study of the polish, cultural Open Monuments Project. The Open Monuments project was initiated in 2012 by Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. Its main goal was to encourage Poles to verify and add information on the monuments featured in the Polish national monument register, which often lacks current addresses, exact dates when particular monuments were constructed, or data which was not required in previous years (e.g. GPS coordinates). The effect of the community work became a springboard for the development of a nationwide website. Today, each monument featured on the website has its own separate page, and Internet users can add information, upload photos and documents, and submit “non-encyclopedia” content, i.e. trivia, legends, or anecdotes. The overriding goal of the paper is to shed some light on the factors that motivate Internet users to engage in social crowdsourcing.   

Słowa kluczowe: social crowdsourcing, Open Monuments Project, motivation, crowdsourcing społeczny, Otwarte Zabytki, motywacja
References

Benkler Y. (2006), The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom, New Haven–London.

Brabham D.C. (2008a), Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. An Introduction and Cases, “Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies”, vol. 14, no. 1.

Brabham D.C. (2008b), Moving the Crowd at iStockpoto: The Composition of the Crowd and Motivation for Participation in Crowdsourcing Applications, “First Monday”, vol. 13, no. 6.

Brabham D.C. (2009), Crowdsourcing the Participation Process for Planning Project, “Planning Theory” 2009, vol. 8.

Brabham D.C. (2013), Crowdsourcing, Cambridge–Massachusetts–London.

Deci E.L., Ryan M.R. (2000), Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being, “American Psychologist”, vol. 55.

Dziuba D.T. (2012), Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy, Warszawa: Wydawnictwo Nowy Dziennik.

Estellés-Arolas E., González-Ladron-de-Guevara F. (2012), Towards an Integrated Crowdsourcing Definition, “Journal of Information Science”, vol. 38, no 2.

Howe J. (2006), Crowdsourcing: A Definition, http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html [access: 26.08. 2017].

Howe J. (2008), Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, New York: The International Achievement Institute, http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst%20---%20 Crowdsourcing.PDF [access: 26.08.2017].

http://e-wolontariat.pl/projekty/582/ [access: 26.08.2017]. 

http://grywalizujemy.pl/ideas/otwarte-zabytki/ [access: 12.11. 2017]. 

http://konkurs.e-wolontariat.pl/laureaci-poprzednich-edycji/[access: 26.08.2017]. 

https://otwartezabytki.pl/ [access: 26.08. 2017].

https://www.facebook.com/pg/OtwarteZabytki/about/?ref=page_internal [access: 26.08.2017]. 

Kościelniak H., Brendzel-Skowera K. (2014), Crowdsourcing w zarządzaniu organizacjami, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, vol. 2.

Kowalska M. (2012), Crowdsourcing – generowanie i zarządzanie innowacjami w świecie wikinomii, „Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, vol. 11.

Kowalska M. (2015), Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Krawiec W. (2014), Crowdsourcing – czynniki motywujące tłum do działania, „Marketing i Rynek”, vol. 4.

Lévy P. (1994), Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace, Cambridge: Perseus Books Cambridge

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2016), Crowdsourcing i crowdfunding w kreowaniu innowacji w konsumpcji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, vol. 43, no 2.

Pawłowski E., Wiśniewski M.J. (2013), Crowdsourcing. Koncepcja i kierunki zastosowań, [in:] S.  Trzcieliński (ed.), Wybrane problemy zarzadzania. Teraźniejszość i przyszłość, Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.

Pink D.H. (2011), Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, transl. A. Wojtaszczyk, Warszawa: Studio EMKA.

Pluszyńska A. (2014), Crowdsourcing w kulturze na przykładzie projektu Otwarte Zabytki, [in:] A. Kędziora, Ł. Gaweł (eds.), Szalony, kto nie chce wyżej, jeżeli może. Księga pamiątkowa Profesora Emila Orzechowskiego, Kraków.

Raymond E.S. (1999), The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary, Beijing–Cambridge [Mass.]: O’Reilly.

Sawko K., Wilkowski M. (2012), Otwarte zabytki: crowdsourcing na rzecz dziedzictwa, http://historiaimedia.org/2012/06/21/otwarte-zabytki-crowdsourcing-na-rzecz-dziedzictwa/ index.html [access: 26.08. 2017].

Surowiecki J. (2004), The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and how Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations, New York: Doubleday & Co.

Tapscott D., Williams A.D. (2006), Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, New York: Portfolio.

Tapscott D., Williams A.D. (2010), MacroWikinomics. Rebooting Business and the World, London: Portfolio.

Toffler A. (1980), The Third Wave, New York: Morrow.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.