Advertising content acquisition through crowdsourcing platforms. Case study

Izabela Derda

Abstrakt

Pozyskiwanie treści reklamowych przy pomocy platform crowsourcingowych. Analiza przypadku

Advertising content acquisition through crowdsourcing platforms. Case study

Although crowdsourcing is no longer a new phenomenon, it is constantly evolving and influencing the formation of exchange mechanisms and relations between their participants. To the advertising and marketing industries, which need the perpetual influx of fresh and unconventional ideas, it has become one of the ways to acquire innovative solutions and (often) the content produced at costs below the market price level. Crowdsourcing has also become a tool to get consumers involved and build their brand loyalty. This paper analyses how brands use crowdsourcing platforms to acquire advertising content and sheds light on some of the associated problems.

Słowa kluczowe: crowdsourcing, participation, advertising, media production, branded content
References

Andrejevic M., (2007), iSpy: Surveillance and Power in the Interactive Era, Kansas.

Caldwell J., (2011), Worker Blowback. User-Generated, Worker-Generated and Producer-Generated Content within Collapsing Production Workflows, [w:] Bennett James, Strange Niki (red.), Television as Digital Media, Durham i Londyn.

Dijck J., van (2011). Telewizja 2.0: YouTube i narodziny nadawania domowego [homecasting],[w:] Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.), Zmierzch telewizji. Przemiany medium. Antologia, Warszawa.

Jenkins H., (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa.

Kopeć K., (2014), Empowerment czy wyzysk? O niejednoznacznej naturze prosumpcji w sieci,„Kultura i Polityka”, 16.

Malinowski B., (2015), Wykorzystanie crowdsourcingu i Otwartej Innowacji na przykładzie platformy internetowej My Starbucks Idea, [w:] Grzegorczyk Wojciech (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Łódź.

Schäfer M. T., (2011), Bastard Culture! How User Participation Transforms Cultural Production, Amsterdam.

Schäfer M. T., (2009), Participation inside? User activities between design and appropriation, [w:] Boomen Marianne van den, Lammes Sybille, Lehmann Ann-Sophie, Raessens J., Schäfer M. T., (red.), Digital Material Tracing New Media in Everyday Life and Technology, Amsterdam.

Serazio M., (2013), Your Ad Here. The Cool Sell of Guerrilla Marketing, Nowy Jork.

Slezkin M., (2016), Zarządzanie procesem w projektach crowdsourcingowych, 08.03.2016, www.linkedin.com/pulse/zarz%C4%85dzanie-procesem-w-projektach-crowdsourcingowych-micha%C5%82-slezkin?trk=hp-feed-article-title-publish.

Rust R. T., Oliver Richard W. (1994), The death of advertising, „Journal of Advertising”, 23 (4).

Turow J., (2009), Advertisers and Audience Autonomy at The End of Television[w:] Turow Joseph, McCallister Matthew P. (red.), The Advertising and Consumer Culture Reader, Nowy Jork.

Turow J., (2014), Media Today: Mass Communication in a Converging World, Londyn i Nowy Jork.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.