Wybrane aspekty kształtowania wizerunku samorządowych instytucji kultury w Gdańsku

Anna Ryłko-Kurpiewska,

Małgorzata Łosiewicz

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.