Monumentalne wizerunki. Pomniki jako obrazy przedsiębiorstw

Marcin Laberschek

Abstrakt
Monumenatal Impressions. Monuments as Images of Enterprises
 

Many monuments that exist in the social space were erected on the initiative of enterprises. Monuments contain a symbolic message referring to various aspects of this type of organization, for example to their creation, to their achievements and successes, to what they do, to people who co-create them, to patrons and many others, sometimes less clear issues. Thus, monuments show enterprises from a chosen, specific point of view - they also create their images. This article presents which images of enterprises are produced by monuments and how this is done. Nine separate categories are listed: 1) images based on difficult experiences of enterprises; 2) images based on remembrances of enterprises; 3) images based on outstanding persons of enterprises; 4) images based on human work; 5) images based on the achievements of enterprises; 6) images based on the company’s trademarks; 7) images based on the social involvement of enterprises; 8) images based on political involvement of enterprises; 9) images based on the metaphysical values of enterprises.

Słowa kluczowe: pomniki organizacji, pomniki przedsiębiorstw, wizerunek organizacji, zarządzanie wizerunkiem, dziedzictwo kulturowe organizacji, monuments of the organization, monuments of enterprises, organization image, image management, cultural heritage of the organization
References

Alvesson M. (1990), Organization: From Substance to Image, „Organization Studies”, Vol. 11, Issue 3, s. 373–394.

Banaszkiewicz M.(2011), Pamiątki turystyczne – poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 4–16.

Babbie E. (2006), Badania społeczne praktyce, tłum. A. Kloskowska-Dudzińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Budzyński W. (2008), Public relations. Strategia nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa: Poltext.

Burrell G., Morgan G. (2005), Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life, Burlington: Routledge.

Eco U. (1973), Dzieło otwarte. Forma nieokreśloność poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Warszawa: Czytelnik.

Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Tylko moda czy nowy model prowadzenia gospodarczej?, WarszawaUrząd Ochrony Konkurenci Konsumentów.

Filipp E. (2012), Społeczna odpowiedzialność organizacji, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki organizacji zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 95–113.

Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, WarszawaWydawnictwo Naukowe PWN.

Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, tłum. P. Łuków, WarszawaWydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, WarszawaWydawnictwa Akademickie Profesjonalne.

Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, KrakówOficyna Ekonomiczna.

Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 4 (44), s. 9–19.

Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, WarszawaWydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera M. (2012), Zarządzanie na rynku doznań, [w:] B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki organizacji zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 361–375.

Kostera M., Śliwa M. (2010), Nowe tendencje badaniach międzykulturowych badaniach kultury, [w:] A. Jelonek, B. Glinka (red.), Zarządzanie międzykulturowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 269–290.

Kostera M., Śliwa M. (2012), Zarządzanie XXI wieku, WarszawaWolters Kluwer Polska.

Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie kontrola, WarszawaGebethner S-ka.

Kotler P., Keller K.L. (2018), Marketing, PoznańRebis.

Kożuch B. (2010), Nauka organizacji, WarszawaCedewu.

Krajewski M, (2005), Wstęp, [w:] M. Krajewski (red.), stronę socjologii przedmiotów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 7–9.

Laberschek M. (2018), Symboliczne stanowienie władzy organizacjach, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Macalik J. (2013), Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 33, s. 147–161.

Oleksyn T. (2013), Kreatorzy zarządzania, [w:] T. Oleksyn (red.), Filozofia zarządzanie, KrakówWolters Kluwer Polska.

Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes nieodpowiedzialnym świecie, WarszawaAkademia Rozwoju Filantropii Polsce – Forum Odpowiedzialnego biznesu.

Schmitt B., Simonson A. (1999), Estetyka marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością wizerunkiem firmy, tłum. M. Bernacki, KrakówWydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra zła, tłum. D. Bakalarz, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Słownik języka polskiego (2007), oprac. L. Drabik in., WarszawaWydawnictwo Naukowe PWN.

Śnieżko D. (2013), Pamiątka, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”, nr 1, s. 99–108.

Sułkowski Ł. (2012), Epistemologia metodologia zarządzania, WarszawaPolskie Wydawnic-
two Ekonomiczne.

Sułkowski Ł. (2016), Teorie, paradygmaty, metafory ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji zarządzania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 422, s. 131–143.

Sztompka P. (2006), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WarszawaWydawnictwo Naukowe PWN.

Turner B.A. (1986), Sociological Aspects of Organizational Symbolism, „Organization Studies”, Vol. 7, Issue 2, s. 101–115.

Waszkiewicz A. (2011), Wizerunek organizacji. Teoria praktyka badania wizerunku uczelni, WarszawaInstytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Netografia

Biesiekierz, https://pl.wikipedia.org/wiki/Biesiekierz.

Miał wiedzę, wizję odwagę. Jako pierwszy kraju zaczął produkować keczup, https://otopanorama.pl/mial-wiedze-wizje-odwage-jako-pierwszy-kraju-zaczal-produkowac-keczup/.

Odsłonięcie hutniczego pomnika, http://www.arcelormittal-warszawa.com/aktualnosci/odsloniecie-hutniczego-pomnika.

Patron kierowców nowym miejscu, http://www.karuzelaturek.com.pl/?p=738

Przemysł, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.