Medialne coming-outy artystów – strategie wizerunkowe

Dorota Majka-Rostek

Abstrakt
Media coming outs of Polish artists – image-building strategies
 

The article concerns the phenomenon of artists coming out on mass media. Their decisions to make the information about one’s homosexuality public, form parts of their image-building strategies. A sociocultural context of those decisions and ways of their realizations are presented in this article. Basing on press interviews in which four selected Polish artists have made identity declarations there has been made an attempt to picture the character and types of coming out statements.

Słowa kluczowe: artyści, celebryci, wizerunek, coming out, homoseksualność, artists, celebrities, image, homosexuality
References

Basiuk T. (2010), Coming out po polsku, [w:] J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń (red.), Queer Sudies. Podręcznik kursu, Warszawa: KPH, s. 115–124.

Billings A.C., Moscowitz L.M., Rae C., Brown N. (2015), The art of coming out: Traditional and social media frames surrounding the NBA’s Jason CollinsJournalism & Mass Communication Quarterly”, Vol. 92, Issue 1, s. 142–160.

Cass V. (1979), Homosexual identity formation: theoretical model, „Journal of Homosexuality”, Vol. 4, Issue 3, s. 219–235.

Czaplińska P. (2015), Strategia budowania wizerunku osób znanych, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów Show Businessu, s. 8-38.

Davies P. (1992), The Role of Disclosure in Coming Out among Gay Men, [w:] K. Plummer (red.), Modern Homosexualities, London: Routletge, s. 75-83.

Duggan L. (2002), The new homonormativity: The sexual politics of neoliberalism, [w:] R. Castronovo, D. Nelson (red.), Materializing DemocracyDurham: Duke University Press, s. 175–194.

Duniec K. (2015), Sława: Wizerunki nie są niewinne, „Dwutygodnik”, nr 151 [dok. elektr.], dostęp online: https://www.dwutygodnik.com/artykul/5672-slawa-wizerunki-nie-sa-niewinne.html [odczyt: 26 listopada 2018].

Eichberg R. (1995), Ujawnij się. Prawda lesbijek gejów, tłum. M. Kucharska, W. Królikiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Godzic W. (2007). Znani tego, że są znani. Celebryci kulturze tabloidów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie Profesjonalne.

Grech M. (2012), Badanie wizerunku – metody ankietowe. Metodologia badań, [w:] M. Grech (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź: Wydawnictwo Primum Verbum.

Healy P. (2012), How Celebrities Come Out Now, „The New York Times”, 9 czerwca [dok. elektr.], dostęp online: https://www.nytimes.com/2012/06/10/sunday-review/how-celebrities-come-out-now.html [odczyt: 30 listopada 2018].

Kita M. (2014), Ewolucja coming outu kontekście związków języka kultury, „Forum Lingwistyczne”, nr 1, s. 17–25.

Kopciewicz L., Welenc M. (2012), „Coming out”, nieprzemilczanie własnej egzystencji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, nr 4 (60), s. 47–58.

Kozłowska A. (2011), Reklama – techniki perswazyjne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Krajewski M. (2005), Kultury kultury popularnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Liang A. (1997), The creation of coherence in coming-out stories, [w:] A. Livia, K. Hall (red.), Queerly phrased, New York: Oxford University Press, s. 287–309.

Manning J. (2015), Communicating sexual identities: typology of coming out, „Sexuality
& Culture: An Interdisciplinary Quarterly”, Vol. 19, Issue 1, 
s. 122–138.

Molęda-Zdziech M. (2013), Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa: Difin.

Palska H. (1999), Badacz społeczny wobec tekstu, [w:] H. Domański, K. Lutyńska, A.W. Rostocki, (red.), Spojrzenie na metodę. Studia metodologii badań socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 161–176.

Słobodianiuk E. (2005), Wizerunek osobisty. Tworzenie wizerunku narzędziami PR [dok. elektr.], dostęp online: http://www.proto.pl/artykuly/wizerunek-osobisty-tworzenie-wizerunku-narzedziami-pr [odczyt: 26 listopada 2018].

Słownik terminologii medialnej (2006), W. Pisarek (red.), Kraków: Universitas.

Stosunek do osób orientacji homoseksualnej związków partnerskich (2017), Komunikat CBOS, Warszawa.

Sytuacja społeczna osób LGBTA Polsce. Raport za lata 2015–2016 (2017), M. Świder, M. Winiewski (red.), Warszawa: KPH.

Tochman W. (2016), Ton [dok. elektr.], dostęp online: http://wyborcza.pl/duzyformat/
1,127290,20279590,ton-tochman.html [odczyt: 26 listopada 2018].

Trzeciak S. (2015), Wizerunek publiczny internecie. Kim jesteś sieci?, Gliwice: Wydawnic-
two Helion.

Trzy lata złej zmiany dla osób LGBTI – podsumowanie rządów PIS (2018), KPH Lambda Warszawa [dok. elektr.], dostęp online: https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/Raport_podsumowanie_rzadow_pis.pdf [odczyt: 26 listopada 2018].

Wieczorek J. (2014), Okiem podglądacza, czyli zjawisko wojeryzmu polskich mediach polityce, „Świat Idei Polityki”, t. 13, s. 51–70.

Netografia

https://www.kobieta.pl/artykul/jacek-poniedzialek

https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/jacek-poniedzialek-nic-nie-zyskal-wyznajac-ze-jest-gejem/cqgwxbx#slajd-2

http://viva.pl/ludzie/newsy/dzis-43-urodziny-kasi-adamik-przypominamy-co-wyznala-krystynie-pytlakowskiej-w-2012-roku-20746-r3/

https://queer.pl/artykul/200664/krystian-lupa-lukasz-maciejewski-rozmowa-coming-out-koniec-swiata-wartosci

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22550703,kasia-adamik-chyba-umarlabym-z-nudow-gdybym-miala-plan-do.html

https://poranny.pl/karol-radziszewski-poprzez-sztuke-walcze-o-siebie/ar/5321628

https://queer.pl/artykul/187000/wywiady-repliki-karol-radziszewski

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21636846,syren-tez-moze-byc-obywatelem-warszawy.html

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.