Artykuły

Ilość

„Badania publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.018.11124

Needs and attitudes of visitors to historic aristocratic residences in Poland

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.019.11125

Gdzie jest nasza publiczność? Jak, co i kogo badać? Doświadczenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.020.11126

Społeczność lokalna w muzeum w świetle badań i praktyk

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.021.11127

Are public libraries a commonplace? Users from disadvantaged groups, their cultural participation models and an impact of libraries

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.022.11128

Theatre Talks – audience development in three perspectives: marketing, cultural policy and theatrical communication

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.023.11129

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w opiniach odbiorców kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.024.11130

Recenzja książki: Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3,
Data publikacji online: 24 października 2019

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.