Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 1-2
Data publikacji online: październik 2019

„Badania publiczności muzeów w Polsce”. Projekt Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 3-23
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.018.11124

Needs and Attitudes of Visitors to Historic Aristocratic Residences in Poland

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 17-46
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.019.11125

Gdzie jest nasza publiczność? Jak, co i kogo badać? Doświadczenia Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 41-62
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.020.11126

Społeczność lokalna w muzeum w świetle badań i praktyk

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 65-83
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.021.11127

Are Public Libraries a Commonplace? Users from Disadvantaged Groups, Their Cultural Participation Models and an Impact of Libraries

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 79-96
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.022.11128

Theatre Talks – Audience Development in Three Perspectives: Marketing, Cultural Policy and Theatrical Communication

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 99-115
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.023.11129

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w opiniach odbiorców kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 113-137
Data publikacji online: 24 października 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.024.11130

Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury 

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 3, s. 135-144
Data publikacji online: 24 października 2019

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.