Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury 

Jarosław Klaś

Abstrakt

Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury

Marcin Bańdo, Łukasz Gaweł, Patrycja Król, Iwona Parzyńska, Filip Skowron, Agnieszka Szostak, Łukasz Gaweł, Filip Skowron, Agnieszka Szostak (redakcja naukowa), Wydawnictwo Attyka, Kraków 2019,  192 ss., ISBN: 978-83-65644-57-2

References

Publikacje

Kisilowska M. (2005), Obserwatorium kultury jako ośrodek zarządzania wiedzą, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Krajewski M. (2012), Od odbiorcy do uczestnika. Znikający widz i jego współcześni następcy, [w:] Kędziora M., Nowak W., Ryczek J. (red.), Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 79–91.

Plebańczyk K. (2010), Obserwatorium kultury – idee, pomysły, możliwości, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 11, s. 31–44.

Raporty badawcze

Badanie publiczności gdańskich instytucji kultury. Raport z badania (2018), Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, Danae, Realizacja.

Badanie publiczności warszawskich instytucji kultury. Raport z badania ilościowego (2016), Warszawa: Kantar Millward Brown.

Raport końcowy z badania sektora kultury „Krakowska kultura – stan obecny i perspektywy rozwoju” (2015), Warszawa: Agrotec Polska Sp. z o.o.

Uczestnictwo Polaków w wydarzeniach kulturalnych (2019), Warszawa: Kantar. 

Netografia

Badanie Publiczności Krakowskich Instytucji Kultury, www.badania.kultura.uj.edu.pl [odczyt: 18.07.2019].

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, www.ozkultura.pl [odczyt: 18.07.2019].

Konferencja Badania publiczności w instytucjach kultury, www.badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja [odczyt: 18.07.2019].

Małopolskie Obserwatorium Kultury, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/category/malopolskie-obserwatorium-kultury/ [odczyt: 18.07.2019].

Mazowieckie Obserwatorium Kultury, http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/ [odczyt:18.07.2019].

Obserwatorium kultury, http://ikm.gda.pl/projekt/obserwatorium-kultury/ [odczyt: 18.07.2019].

Obserwatorium, https://rik.katowice.pl/obserwatorium/ [odczyt: 18.07.2019].

Ośrodek Statystyki Kultury Głównego Urzędu Statystycznego, https://krakow.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-statystyki-kultury-987/ [odczyt: 18.07.2019].

Programy Ministra, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019.php [odczyt: 18.07.2019].

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, http://rok.amu.edu.pl [odczyt: 18.07.2019].

Regionalne Obserwatorium Kultury, http://soclab.org.pl/regionalne-obserwatorium-kultury/[odczyt: 18.07.2019].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.