Recenzja książki: Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury

Jarosław Klaś

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.