Paradygmat arystotelesowski w zarządzaniu teatrem - casus Macieja Nowaka

Małgorzata Budzowska

Abstrakt

The Aristotelian Paradigm in Theatre Management – a Case Study of Maciej Nowak

Models of theatre management in Poland are a widely discussed issue, given the fact that no satisfactory role model of a theatre leader and manager has yet been developed. This paper proposes a critical view of one of the most famous directorial tenures in Polish theatre, i.e. the management of Maciej Nowak at the Wybrzeże Theatre in Gdańsk (2000-2006). In this context, it aims to identify the most urgent problems related to theatre management and to answer the question of how they can be prevented. Maciej Nowak’s managerial practices are analysed in the context of the management paradigms developed by Peter Bendixen [2008] and in relation to the three-part (artist-priest-manager) leadership model proposed by Hatch, Kostera and Koźmiński [2010].

Słowa kluczowe: paradygmaty zarządcze, zarządzanie teatrem, Maciej Nowak, Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.