Teatr i władza.  Recenzja książki Thomas Schmidt, Macht und Struktur im Theater. Asymmetrien der Macht

Karolina Prykowska-Michalak

Abstrakt

Teatr i władza.  Recenzja książki Thomas Schmidt, Macht und Struktur im Theater. Asymmetrien der Macht
Springer VS, Wiesbaden 2019, 444 ss., ISBN: 978-3-658-26450-5

References

Schmidt Th. (2012), Theatermanagement, Wiesbaden: Springer VS.

Schmidt Th. (2017), Theater, Krise und Reform. Eine Kritik des deutschen Theatersystems, Wiesbaden: Springer VS.

Schmidt Th. (2019), Macht und Struktur im Theater: Asymmetrien der Macht, Wiesbaden: Springer VS.

Suhonen D. (2018), Benny Fredrikssons livsverk kan krossas, https://www.aftonbladet.se/ledare/a/5VdRqe/benny-fredrikssons-livsverk-kan-krossas [odczyt: 20.04.2020].

Wille F. (2017), Theaterstrukturdebatte: Der Qualitätsoptimierer. Thomas Schmidts „Theater, Krise und Reform” rettet das deutsche Theatersystem und schafft die Kunst ab, „Theater heute”, no. 6, s. 74.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.