Kultura fizyczna co kształtuje ducha. O sporcie w instytucjach kultury

Jarosław Klaś

Abstrakt

Spirit shaped by physical culture. Sport in culture institutions

Article shows relations between sport and culture institutions in Poland, especially in the time of The 2012 UEFA European Football Championship (Euro 2012). Author presents in introduction semantic and historical connections of culture and sport, particularly concentrating on ancient and modern Olympic Games. The main part of the text includes recount of activities, projects and exhibitions organised by culture institutions and combined with sport. Separate fragment is dedicated for art and culture activities during sport events as well as made on sport facilities, for example stadiums. Case studies bring on conclusion culture and sport connection support comprehensive human development. Sport themes in culture institutions could carry a lot of advantages in, but also some risks. It is important to keep a balance and treat sport only as a culture phenomenon.

Słowa kluczowe: kultura, sport, instytucja kultury, Igrzyska Olimpijskie, UEFA Euro 2012
References

Cracovia – Wisła 1906 – 2006. Święta wojna – święta zgoda, red. Agnieszka Kutylak, Kraków 2006.

Kasia Deberny, Nie ma sportu bez piękna, [w:] „Olimpionik. Dodatek edukacyjny Magazynu Olimpijskiego”, nr 3 (6), listopad 2011, s. 7-9.

Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje / Die Mannschaft. 11 Künstler aus Krakau in wechselnden Positionen [katalog wystawy].

Piotr Figiela, O wystawie, [w:] Maciej Władysław Belda et. al., Machabeusze sportu. Sport żydowski w Krakowie, Kraków 2012, s. 10-13.

Rajmund Gostkowski, Sport w starożytności, Warszawa 1959.

Dorota Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2012, s. 69-70. Kultura, [w:] Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa 2009.

Kultura, [w:] Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, red. Elżbieta Sobol, Warszawa 1997.

Kulturystyka, [w:] Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, red. Elżbieta Sobol, Warszawa 1997.

Jerzy Łanowski, Święte igrzyska olimpijskie, Poznań 2000.

Bartosz Prabucki, Sport jako element tożsamości narodowej Polaków?, [w:] Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, red. Waldemar Kuligowski, Wrocław 2011, s. 149-168.

Przerwany mecz. 1768-1815, Kraków 2010.

Dariusz Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym. Kompendium, Kraków-Warszawa 2010.

Sport w sztuce [katalog wystawy], red. Monika Kozioł, Maria Anna Potocka, Delfina Piekarska, Kraków 2012.

Stanisław Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

Monika Ślęzak, Sport jako element tożsamości (na przykładzie Diego Maradony), [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, red. Jacek Leoński, Urszula Kozłowska, Szczecin 2007, s. 436-444.

Maciej Twaróg, Klub z Wielkiej Łąki. 90 lat Zwierzynieckiego Klubu Sportowego, Kraków 2011.

Tadeusz Wroński, 70 lat krakowskich klubów sportowych „Cracovii” i „Wisły”, Kraków 1976.

Druki ulotne:

Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje [ulotka].

Futbol w kulturze i sztuce. Przegląd filmowy [broszura z programem].

Anna Litwa, Anna Tomczak, Jakub Lubelski, Do przerwy O:1. Piłka nożna w PRL. Przewodnik dla najmłodszych [broszura].

Machabeusze sportu. Sport żydowski w Krakowie / The Maccabees of sport. Jewish Sport in Kraków [ulotka].

Marc Becker. My w finale [ulotka].

Piłka nożna w PRL. Do przerwy 0:1 [broszura z planem i opisem wystawy].

Program Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie V-IX 2012 [ulotka].

Thomas Urban. Czarny orzeł, biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki. Promocja książki [ulotka].

Warszawscy sportowcy [broszura].

Wernisaż wystawy malarstwa: STDION. Katherine Dietlinger, Jakub Najbart [ulotka].

Zapomniane gry / Forgotten games [broszura].

Źródła internetowe:

About us, http://culture.gov.uk [dostęp 11.01.2013 r.].

Białe orły, czarne orły, http://warschau.diplo.de [dostęp 22.06.2012 r.].

Białe orły, czarne orły. Polscy i niemieccy piłkarze w cieniu polityki, http://dsh.waw.pl [dostęp 22.06.2012 r.].

Ceremonia z rozmachem kończy niezwykłe igrzyska, http://polskieradio.pl [dostęp 12.01.2013 r.].

Do przerwy 0:1. Piłka nożna w PRL (zapowiedź), http://muzprl.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Dzień Dziecka w Muzeum PRL-u, http://muzprl.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Dziękujemy wszystkim widzom jak i osobom zaangażowanym w ESK 2012 i 2011 rokuhttp://stadionkultury.pl [dostęp 11.01.2013 r.].

Europejski Stadion Kultury 2012, http://stadionkultur.eu [dostęp 22.06.2012 r.].

Europejski Stadion Kultury 2012, 29 czerwca-1 lipca 2012 roku, Rzeszów, http://nck.pl [dostęp 22.06.2012 r.].

Europejski Stadion Kultury w liczbach!, http://nck.pl [dostęp 22.06.2012 r.].

Futbol w kulturze i sztuce. Program przeglądu filmowego, http://dom-norymberski.com [dostęp 24.06.2012 r.].

Inauguracja „Ślizgawki” w MNK, http://muzeum.krakow.pl [dostęp 11.01.2011 r.].

Piotr Jawor, Jarosław K. Kowal, Piotr Krukowski, Euro 2012. Włosi trenują, Holendrzy grają z dziećmi, Anglicy nadciągają, http://krakow.gazeta.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Łukasz Kamiński, Narodowy zdał egzamin. Dwugodzinny teledysk Madonny, http://gazeta.pl [dostęp 14.012.2012 r.].

Katarzyna Kolenda-Zaleska, A orliki kultury?, http://wyborcza.pl [dostęp 22.06.2012 r.].

Klub Mirage, http://krakownh.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

krzk, Olimpijskie Konkursy Sztuki i Literatury, http://polskieradio.pl [dostęp 01.01.2013 r.].

Marc Becker. My w finale. Ostatnie requiem, http://dom-norymberski.com [dostęp 24.062012 r.].

Marcin Babko, Niezapomniany koncert U2 na Stadionie Śląskim, http://gazeta.pl [dostęp 11.01.2013 r.].

Marcin Babko, us, PAP, Wielki show U2 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, http://gazeta.pl [dostęp 11.01.2013 r.].

Muzeum Sportu i Turystyki, http://muzuem-lodz.pl [dostęp 14.01.2013 r.].

http://muzuemsportu.org [dostęp 14.01.2013 r.]. http://muzeumsportu.waw.pl [dostęp 14.01.2013 r.].

Oferta, http://mdkkorczak.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Olsztyńskie Muzeum Sportu, http://osir.olsztyn.pl [dostęp 14.01.2013 r.]. http://olympic.org/museum [dostęp 14.01.2013 r.].

O PL.2012+, http://stadionnarodowy.org.pl [dostęp 11.01.2013 r.].

Bartosz Piłat, Piotr Jawor, rik, Kraków i Chorzów jednak bez Euro!, http://krakow.gazeta.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Piłkarskie sztuczki techniczne, http://muzuemsportu.waw.pl [dostęp 22.06.2012 r.].

„Piłka w grze” w Galerii Plenerowej na Barbakanie, http://muzuemkarykatury [dostęp 22.06.2012 r.].

„Piłka w grze” – wystawa pokonkursowa, http://muzuemkarykatury.pl [dostęp 22.06.2012 r.].

Polska, Niemcy i piłka nożna, http://krakau.diplo.de [dostęp 24.06.2012 r.].

Repertuar, http://bagatela.pl [dostęp 11.01.2013 r.].

Rozpoczęcie gry w Galerii „Konsulart”, http://krakau.diplo.de [dostęp 24.06.2012 r.].

Sport w sztuce, http://mocak.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Strefa Kibica – strefa muzyki i dobrego kina!, http://uefaeuro2012.um.warszawa.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 sporządzona w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., http://isak.sejm.gov.pl [dostęp 22.06.2012 r.].

Warszawscy sportowcy, http://jewishmuseum.org.pl [dostęp 14.12.2012 r.].

Wernisaż wystawy: „Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje”, http://dom-norymberski [dostęp 24.06.2012 r.].

Wernisaż wystawy malarstwa: Katharina Dietlinger, Jakub Najbart – „Stadion”  http://dom-norymberski.com [dostęp 24.06.2012 r.].

wm, Londyn 2012. Część artystyczna zakończona. Znicz zapalili młodzi sportowcy, http://sport.pl [dostęp 11.01.2013 r.].

Wystawa „Machabeusze sportu. Sport żydowski w Krakowie” od 21 czerwca w Starej Synagodze, http://mhk.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Wystawa piłkarska już otwarta!, http://muzprl.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Dorota Wyżyńska, Show na otwarcie Euro: etiuda Chopina i dmuchaniec, http://gazeta.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Z nadzieją na „My w finale”, http://bagatela.pl [dostęp 24.06.2012 r.].

Związki sztuki ze sportem, opr. Magdalena Rejf, Kajetan Hądzelek, http://pkol.pl [dostęp 01.01.2013 r.].

Rozmowy autora:

Rozmowa z Jakubem Lubelskim – autorem koncepcji wystawy „Do przerwy 0:1. Piłka nożna w PRL” [20.06.2012 r.].

Rozmowa z Renatą Kopyto – kierownikiem Domu Norymberskiego w Krakowie i kuratorem projektu „Futbol w kulturze i sztuce [21.06.2012 r.].

Rozmowa telefoniczna z Piotrem Figielą – kuratorem wystawy „Machabeusze sportu. Sport żydowski w Krakowie” [24.06.2012 r.].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.