Zarządzanie pamięcią o Cyprianie Kamilu Norwidzie (1821–1883) w kontekście 200. rocznicy urodzin artysty

Alicja Kędziora

Abstrakt
This article is an attempt to locate the anniversary resolutions, adopted by the Sejm and Senate of Poland and dedicated to outstanding Polish artists, in the context of the memory management processes. The considerations, for which the starting point is the 200th anniversary of Cyprian Kamil Norwid’s birth, falling in 2021, particularly refer to the mechanisms allowing for the adoption of the resolutions and their effects in the form of cultural projects and the financial resources designated for their implementation.
Słowa kluczowe: pamięć, tożsamość, polityka historyczna, artysta, Cyprian Kamil Norwid
References

A. B., Muzeum C. K. Norwida Dębinkach, „Wyszkowiak”, 14.05.2014, http://www.wyszkowiak.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=4177 [odczyt: 20.08.2015].

A. B., Kosmiczne koszty utrzymania domu dziecka Dębinkach, „Wyszkowiak”, 5.03.2014, http://www.wyszkowiak.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=3949 [odczyt: 20.08.2015].

Assorodobraj N., Żywa pamięć. Świadomość historyczna: symptomy propozycje badawcze, „Studia Socjologiczne”, 1963, nr 2/9.

Dwór Norwidowski, http://www.muzeumnorwida.pl/ [odczyt: 20.08.2015].

Dziekanowska M., Pamięć tożsamość zbiorowa [w:] M. Dziekanowska, J. Styka (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, Lublin 2012.

Janowski M., Polityka historyczna: między edukacją historyczną propagandą [w:] S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki (red.), Pamięć polityka historyczna, Łódź 2008.

Mielicka-Pawłowska H., Przeszłość jako projekcja rzeczywistości współczesnej [w:] J. Styka, M. Dziewońska (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości społecznej, Lublin 2012.

Norwid Cyprian Kamil, Promethidion, „Bibljoteka Polska”, Warszawa 1923.

Norwid Cyprian Kamil, Przeszłość, http://wiersze.duno.pl/wiersz,491,Norwid+Cyprian+Kamil-Przesz%B3o%B6%E6.html [odczyt: 20.08.2015].

Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, http://www.kul.pl/zakres-badan,art_22115.html [odczyt: 20.08.2015].

PO ograniczy rocznicowe uchwały Sejmu. Historia wywołuje „niepotrzebne emocje”, http://www.pch24.pl/po-ograniczy-rocznicowe-uchwaly-sejmu--historia-wywoluje-niepotrzebne-emocje,20326,i.html [odczyt: 20.08.2015].

Ponczek E., Możliwości ograniczenia refleksji polityce historycznej Polsce [w:] E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia materiały, Toruń 2010, t. I.

Raport Rok Kolberga, http://www.kolberg2014.org.pl/uploads/files/290_Raport-Rok-Kolberga-2014-pdf.pdf [odczyt: 17.08.2015].

Sondaż: Większość Polaków wie, że rok 2010 był Rokiem Chopina, „Newsweek”, 24.01.2011, http://kultura.newsweek.pl/sondaz--wiekszosc-polakow-wie--ze-rok-2010-byl-rokiem-chopina,70861,1,1.html [odczyt: 17.08.2015].

Stobiecki R., Historycy wobec polityki historycznej [w:] S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Sto­biecki (red.), Pamięć polityka historyczna, Łódź 2008.

Szacka B., Pamięć zbiorowa [w:] A. Szpociński (red.), Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa 2005.

Szpociński A., Autentyczność przeszłości jako problem kultury współczesnej [w:] A. Szpociński (red.), Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa 2005.

Szpociński A., Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej [w:] A. Szpociński (red.), Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa 2005.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 17 lutego 2012 r. sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego 200. rocznicę Jego urodzin (M.P. 2012 nr 0 poz. 119).

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 marca 2009 r. sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego 150. rocznicę jego śmieci (M.P. nr 17 poz. 205).

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 grudnia 2011 r. sprawie uczczenia pamięci Václava Havla (M.P. 2011 nr 118 poz. 1191).

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30 maja 2008 r. sprawie uczczenia 125. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida (M.P. 2008 nr 42 poz. 377).

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 lutego 2012 r. 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego (M.P. 2012 nr 0 poz. 112).

Wawrzyniak J., Pamięć negocjowana, czyli sporach wokół postaci kombatanta Polsce komunistycznej (1956–1968) [w:] A. Szpociński (red.), Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa 2005.

Wystawne urodziny Chopina, „Rzeczpospolita”, 1.04.2011, http://www.rp.pl/artykul/634122.html [odczyt: 20.08.2015].

Zamorski K., Nostalgia wzniosłość refleksja krytyczna dziejach. Kiedy „polityka historyczna” ma sens? Doświadczenia Polski jej sąsiadów [w:] S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Sto­biecki (red.), Pamięć polityka historyczna, Łódź 2008.

Zdański J., Współczesny mit polityczny – forma świadomości społecznej. Możliwości ograniczenia refleksji polityce historycznej Polsce [w:] E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna. Studia materiały, Toruń 2012, t. II.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.