Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, dziedzictwo kulturowe w społecznościach lokalnych

Sortuj według

Transformacja miasta i jego wizerunku na podstawie kultury. Studium tureckiego Eskişehiru

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 95-112
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.007.7099

Języki kontrolowane jako narzędzie informatyczne wykorzystywane w służbie ratowania dziedzictwa kulturowego wymierających języków

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 113-134
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.008.7100

„Dziedzictwo bez ojczyzny”. Cerkiew prawosławna św. Męczennicy Aleksandry w Stanisławowie pod Modlinem w latach II Rzeczypospolitej i współcześnie

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 135-153
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.009.7101

Pomiędzy przeszłością a współczesnością. Dziedzictwo kulturowe kościoła w Orawce

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 155-172
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.010.7102

Dziedzictwo kulturowe w instytucjach kultury

Koncepcje nowej muzeologii, w kontekście zarządzania kulturą niematerialną i własnością intelektualną w instytucjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 173-194
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.011.7103

Archiwum miejscem pamięci o ludziach nauki i kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 195-217
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.012.7104

Kultura europejska, nowy regionalizm

Integracja europejska w kulturze w perspektywie historycznej: lata siedemdziesiąte XX wieku

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 219-236
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.013.7105

Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w strukturze stosunków międzynarodowych  na przykładzie wybranych euroregionów (zarys i problematyka)

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 237-249
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.014.7106

Kafka kontra mesjanizm. Kryzys mitycznego uzasadnienia prawa w kulturze europejskiej

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 251-268
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.015.7107

Varia: artykuły recenzyjne, polemiki, sprawozdania, doniesienia

Recenzja książki Magdaleny Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, ss. 219

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 269-271
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.016.7108

Ikony ze zbiorów muzealnych w dziedzictwie kulturowym Republiki Mołdawii

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 273-275
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.017.7109

DOM, czyli dziedzictwo obok mnie – dajmy się zainspirować Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2, s. 277-281
Data publikacji online: 8 września 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.018.7110

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.