Języki kontrolowane jako narzędzie informatyczne wykorzystywane w służbie ratowania dziedzictwa kulturowego wymierających języków

Zbigniew Handzel,

Mirosław Gajer

Abstrakt
At present, still over 7000 languages are in use all over the world, however, this number is systematically declining from year to year. With the death of languages, an important part of human heritage is being lost. For this reason, saving endangered languages from a complete oblivion is a an urgent task that linguists try to cope with. The attempts undertaken so far have mainly concentrated on a passive recording of lexical resources of endangered languages, which, however, fails to be a successful method of keeping such languages alive. The authors of the article have proposed an innovative approach based on the application of an IT related concept of a controlled language, which allows for recording not only vocabulary of an endangered language, but its syntactic structures as well. The controlled languages along with electronic tools in form of syntactic structures generators and e-translators that the authors work on will equip future learners of endangered languages with a helpful and innovative instrument to enhance the learning process.
Słowa kluczowe: języki zagrożone wymarciem, ratowanie języków, przekład komputerowy, ling­wistyka komputerowa, języki kontrolowane
References

Bareja-Starzyńska A., Mejor M., Klasyczny język tybetański, Warszawa 2002.

Chwilczyńska-Wawrzyniak M., Język perski, Warszawa 1998.

Corballis M.C., Dessalles J.L., Dunbar R., Aux origines du langage, ,,La Rechercheˮ 2001, nr 341, s. 27–39.

Dalewska-Greń H., Języki słowiańskie, Warszawa 2002.

Danecki J., Klasyczny język arabski, Warszawa 1998.

Danecki J., Współczesny język arabski jego dialekty, Warszawa 2000.

Gajer M., Wielojęzyczne systemy automatycznego przekładu oparte na metodzie wzorców translacyjnych, Kraków 2008.

Godziński S., Współczesny język mongolski, Warszawa 1998.

Kałużyński S., Klasyczny język mongolski, Warszawa 1998.

Kondratow A., Zaginione cywilizacje, Warszawa 1988.

Künstler J.M., Języki chińskie, Warszawa 2000.

Lehr-Spławiński T., Kuraszkiewicz W., Sławski F., Przegląd charakterystyka języków słowiańskich, Warszawa 1954.

Majewicz A.F., Języki świata ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.

Matisoff J.A., Zagrożona różnorodność: języki formy życia, ,,Świat Nauki”, październik 2002, s. 66–73.

Popko M., Ludy języki starożytnej Anatolii, Warszawa 1999.

Rahnama K.P., Język perski, Warszawa 1999.

Schulze C., Staffer D., Wichmann S., Birth, Survivaland Death of languages by Monte Carlo Simulation, „Communications in Computational Physicsˮ 2008, vol. 3, nr 2.

Szczepaniak L., Królikowski Z., Kontrolowane języki naturalne – przegląd rozwiązań zastosowań, ,,Pro Dialog” 2000, nr 11, s. 47–67.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.