Recenzja książki Magdaleny Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, ss. 219

Barbara Cyrek

Abstrakt

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.