Ikony ze zbiorów muzealnych w dziedzictwie kulturowym Republiki Mołdawii

Ewa Kocój

Abstrakt

Recenzja książki Adelaidy Chiroşca, Icoane mariale din patrimonial Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei  (secolele XVII–XX). Catalog, Wydawnictwo: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău 2014, ss. 200, fot. 172

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.