DOM, czyli dziedzictwo obok mnie – dajmy się zainspirować Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa

Katarzyna Smyk

Abstrakt

DOM, czyli dziedzictwo obok mnie – dajmy się zainspirować Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa – recenzja książek

  • Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, zespół redakcyjny: Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2016.
  • DoM. Dziedzictwo obok mnie – inspiracje do działań lokalnych, zespół redakcyjny: Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski, Warszawa [2016].

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.