Zespół redakcyjny (do 31 grudnia 2017 roku)

Redaktor naczelny
Ewa Kocój (Instytut Kultury UJ)

Zastępca redaktora naczelnego
Joanna Szulborska-Łukaszewicz (Instytut Kultury UJ)

Sekretarz redakcji:
Alicja Kędziora (Instytut Kultury UJ)

Promocja czasopisma:
Zbigniew Handzel (Instytut Kultury UJ)
Michał Pałasz (Instytut Kultury UJ)

Członkowie zespołu redakcyjnego:
Dr hab. Marzena Barańska (Instytut Kultury UJ)
Dr Joanna Dziadowiec (współpracownik Instytutu Kultury UJ, PTL)
Dr Krzysztof Groń (współpracownik Instytutu Kultury UJ)
Dr Zbigniew Handzel (Instytut Kultury UJ)
Dr Alicja Kędziora (Instytut Kultury UJ)
Dr Piotr Marecki (Instytut Kultury UJ)
Dr Katarzyna Plebańczyk (Instytut Kultury UJ)
Michał Pałasz
Dr Joanna Szulborska-Łukaszewiocz (współpracownik Instytutu Kultury UJ)

Redaktor językowy
Lucyna Sadko

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.