Zespół redakcyjny

od 1 stycznia 2018

Redaktor naczelna

Małgorzata Ćwikła (Uniwersytet Jagielloński)

Zastępca redaktor naczelnej

Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)

Sekretarz redakcji

Patrycja Kumięga  (Uniwersytet Jagielloński)

Promocja czasopisma

Olga Kosińska (Uniwersytet Jagielloński)

Członkowie zespołu redakcyjnego

Anna Góral (Uniwersytet Jagielloński)

Marta Keil (Polska Akademia Nauk, East European Performing Arts Platform)

Karolina Prykowska-Michalak (Uniwersytet Łódzki)

Waldemar Rapior

Lidia Varbanova