Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. Emil Orzechowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. Yiannis Gabriel – University of Bath, Wielka Brytania

dr hab. Łukasz Gaweł – Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polska

prof. Tommy Jensen – Stockholm Business School, Szwecja

prof. Monika Kostera – Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Johan Sandström – Luleå University of Technology, Szwecja

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.