Rada Naukowa (do 31 grudnia 2017 roku)

Przewodniczący rady naukowej:

Emil Orzechowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Kraków, Polska) – twórca czasopisma; redaktor naczelny czasopisma w latach 1999-2015

Członkowie rady naukowej:

Alina Hyz - Department of Accounting and Finance, Technological Educational Institute of Piraeus (Ateny, Grecja)
Jan Hyvnar - Akademie Managementu a Komunikace (Praga, Czechy)

Piotr Jedynak – Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Kraków, Polska)
Dorota Ilczuk - Szkoła Wyższa Komunikacji Społecznej (Warszawa, Polska)

Levan Khetagouri – Institute of Illia State University (Tbilisi, Georgia)

Aleksander Naumow - Universitŕ Ca' Foscari (Wenecja, Włochy)

Albina Siemiaňczuk – Grodzieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny im. Janki Kupały (Grodno, Białoruś)
Matthias Theodor Vogt – Hochschule für angewandte Wissenschaften (Zittau/Görlitz, Niemcy)

Lilia Zabolotnaia - Институт Истории АН Молдовы (Kiszyniów, Republika Mołdawii)

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.