Recenzenci

Lista recenzentów 2016

dr hab. Maciej Eder, prof. UP (Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN)
prof. Marzanna Kuczyńska (UAM, Poznań)
prof. Andrey Moroz (Moskwa, Rosja)
prof. Antoaneta Olteanu (Bukareszt, Rumunia)
prof. dr hab. Jarosław Rokicki (Kraków, Polska)
dr Gabija Surdokaite (Lithuanian Culture Research Institute, Wilno, Litwa)
dr hab. Bogumiła Suwara (Uniwersytet of World Literature, Slovak Academy of Science, Bratysława, Słowacja)
dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Lilia Zabolotnaia (Kiszyniów, Republika Moładawii)

Lista recenzentów 2015

Dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki PAN)
Prof. Marzanna Kuczyńska (UAM, Poznań)
prof. Margarita Kuyumdzieva (Sofia,  Bułgaria)
Prof. Andrey Moroz (Moskwa, Rosja)
Prof. Antoaneta Olteanu (Bukareszt, Rumunia)
Prof. dr hab. Jarosław Rokicki (Kraków, Polska)
Dr Gabija Surdokaite (Wilno, Litwa)

Lista recenzentów 2014

Dagnosław Demski (Polska Akademia Nauk, Polska)
Constantin Geambaşu (Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia)
Helena Krasowska (Polska Akademia Nauk, Polska)
Kazimierz Krzysztofek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska)
Jarosław Rokicki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)
Gabija Surdokaitė-Vitienė (Lithuanian Culture Research Institute (LCRI), Wilno, Litwa)
Antoaneta Olteanu (Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia)
Peter Ženuch (Slovenská akadémia vied, Bratysława, Słowacja)

Lista recenzentów 2013

Constantin Geambaşu (Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia)
Jarosław Rokicki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, Polska)
Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Adam Czerwiński (Uniwersytet Opolski, Polska)
Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Wiesława Piątkowska-Stepaniak (Uniwersytet Opolski, Polska)

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.