Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS

CEEOL (Central and Eastern European  Online Library)

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Index Copernicus International: ICV 2017 90.84 pkt.

ProQuest

EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service)

EBSCO Publishing (Humanities Source)

Norwegian Social Science Data Services (NSD)

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

WorldCat

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.