Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Pierwsze w Polsce, recenzowane pismo naukowe, ukazujące się kwartalnie on-line, poświęcone zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury. Autorzy tekstów prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także kulturoznawstwa. Analizują rozmaite mechanizmy i strategie zarządzania kulturą, dylematy związane z jej finansowaniem z uwzględnieniem pozabudżetowych źródeł (różne rodzaje sponsoringu). Zakres tematyczny czasopisma jest obszerny i sięga najnowszych zjawisk polskiej oraz światowej kultury.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Opublikowano online: 19 grudnia 2017

Europeizacja w kulturze

Sortuj według

Europeizacja top-down w kulturze jako efekt polityki kulturalnej UE

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 493–510
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.019.7469

Procesy europeizacji polskich miast

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 511–526
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.032.7587

O europeizacji miasta na przykładzie Krakowa, europejskiego miasta kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 527–548
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.033.7588

Europeizacja dziedzictwa. O moralnym zaangażowaniu pewnego pojęcia

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 549–569
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.034.7589

Polskie życie teatralne w kontekście procesów europeizacyjnych

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 571–592
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.035.7590

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.