Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Pierwsze w Polsce, recenzowane pismo naukowe, ukazujące się kwartalnie on-line, poświęcone zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury. Autorzy tekstów prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także kulturoznawstwa. Analizują rozmaite mechanizmy i strategie zarządzania kulturą, dylematy związane z jej finansowaniem z uwzględnieniem pozabudżetowych źródeł (różne rodzaje sponsoringu). Zakres tematyczny czasopisma jest obszerny i sięga najnowszych zjawisk polskiej oraz światowej kultury.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Opublikowano online: 22 lutego 2017

Artykuły

Ilość

The European Model of Cultural Heritage Policy

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 1-16
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.001.6284

Role and Place of Firms in the Management of Cultural Heritage. Case Studies of Contemporary Art Foundations François Pinault & Louis Vuitton in France

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 17-27
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.002.6285

Cultural Societies and Local Community Museums: A case study of a participative museum in Greece

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 29-40
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.003.6286

Ownership and Participation: democratizing the administration of antiquities

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 41-60
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.004.6287

Breaking Definitional Boundaries – Museums in Iceland

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 61-74
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.005.6288

From a Visitor to Participant. Strategies for Participation in Museums

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 1, s. 75-93
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.006.6289

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.