Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Informacje o aktualnych naborach tekstów:

Tom 21, nr 4 - Cień organizacyjny: Ukryte obszary zarządzania w kulturze, termin nadsyłania tekstów: 05.07.2020
 - NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 15.09.2020

Zapowiedzi numerów tematycznych:
 
Tom 22, nr 1 - Instytucje kultury - doświadczenia i perspektywy, red. Kamila Lewandowska, Paweł Płoski (Akademia Teatralna w Warszawie). Więcej szczegółów wkrótce. 
 
Tom 22, nr 2 - Kultura w czasie pandemii, red. Małgorzata Ćwikła, Agnieszka Konior, Katarzyna Kopeć, Katarzyna Plebańczyk (Uniwersytet Jagielloński), numer w ramach koalicji tematycznej czasopism naukowych dotyczącej pandemii COVID-19. Więcej szczegółów wkrótce. 
 

Numery tematyczne od 2018:

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, Badania w sektorze kultury

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Filarska
Opublikowano online: grudzień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. VII-VIII
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.037.11716

Zetknięcie. Kultura organizacyjna muzeum a zwiedzający w świetle zapisów w księgach gości

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 441-454
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.026.11705

Afordancje obiektów instytucji kultury. Badanie wizualnej oferty muzeum organizacji z perspektywy strategii komunikacyjnej

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 455-470
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.027.11706

Komunikacja marketingowa polskich muzeów w opinii ich publiczności – wnioski z badań empirycznych

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 471-488
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.028.11707

Strategie marketingowe w muzeach

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 489-502
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.029.11708

Wpływ blogerów kulturalnych na decyzje czytelników w obszarze uczestnictwa w kulturze

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 503-515
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.030.11709

Badanie publiczności jako integralny element tworzenia ekspozycji czasowej. Wystawy Teens Love Design i Rzeczy kultowe Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 517-527
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.031.11710

Poszerzone metody. Siedem kwestii dla badań kultury zwiększających zakres naszej wolności

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 529-549
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.032.11711

Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 551-564
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.033.11712

O modernizacji serwisu internetowego archiwów państwowych. Szukajwarchiwach.gov.pl, czyli jak otwierać się na nowe grupy odbiorców?

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 565-578
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.034.11713

Kogo nie interesuje kultura (instytucjonalna)? Segmentacja uczestników kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 579-595
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.035.11714

Kryzys publiczności w teatrze niemieckim?

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 597-608
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.036.11715