Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Pierwsze w Polsce, recenzowane pismo naukowe, ukazujące się kwartalnie on-line, poświęcone zagadnieniom zarządzania w sektorze kultury. Autorzy tekstów prezentują teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania publicznymi instytucjami kultury, organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także kulturoznawstwa. Analizują rozmaite mechanizmy i strategie zarządzania kulturą, dylematy związane z jej finansowaniem z uwzględnieniem pozabudżetowych źródeł (różne rodzaje sponsoringu). Zakres tematyczny czasopisma jest obszerny i sięga najnowszych zjawisk polskiej oraz światowej kultury.

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2

Redaktor naczelny: Ewa Kocój
Opublikowano online: 8 września 2017

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, dziedzictwo kulturowe w społecznościach lokalnych

Sortuj według

Dziedzictwo kulturowe w instytucjach kultury

Koncepcje nowej muzeologii, w kontekście zarządzania kulturą niematerialną i własnością intelektualną w instytucjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

Archiwum miejscem pamięci o ludziach nauki i kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

Kultura europejska, nowy regionalizm

Integracja europejska w kulturze w perspektywie historycznej: lata siedemdziesiąte XX wieku

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w strukturze stosunków międzynarodowych  na przykładzie wybranych euroregionów (zarys i problematyka)

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

Kafka kontra mesjanizm. Kryzys mitycznego uzasadnienia prawa w kulturze europejskiej

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

Varia: artykuły recenzyjne, polemiki, sprawozdania, doniesienia

Recenzja książki Magdaleny Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, ss. 219

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

Dziedzictwo kulturowe ikon ze zbiorów Republiki Mołdawii

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

DOM, czyli dziedzictwo obok mnie – dajmy się zainspirować Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 2,
Data publikacji online: 8 września 2017

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.