Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Zapowiedź numerów tematycznych 2019: 

Tom 20, nr 2 - Image games in the sphere of culture / Gry wizerunków w przestrzeni kultury (nabór do 23.12.2018)

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga
Opublikowano online: 19 listopada 2018

Artykuły

Ilość

Dylematy życia w projekcie naukowym. Relacja autoetnograficzna

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

We make up the rules as we go along? Projektyzacja, ‘bystre’ miasta i widma emergencji

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Kiedy projekt połyka organizację. Problem projektyzacji w organizacjach pozarządowych w kulturze a zagadnienie wyobraźni organizacyjnej

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Humanistyczne czynniki sukcesu projektu. Studium przypadku Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

„Najciekawsze projekty rodziły się tam, gdzie nie było sztucznych ramek”. O urynkowieniu edukacji, emancypacyjnej wartości sztuki, projektyzacji i zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego z prof. Zygmuntem Baumanem rozmawiają Małgorzata Ćwikła, Anna Góral i Michał Zawadzki

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

“Brak działania napawa nas niepokojem”. O społeczeństwie projektu, projektyzacji i konsekwencjach rozprzestrzenia się projektów z duńskim filozofem Andersem Fogh Jensenem rozmawiają Małgorzata Ćwikła i Waldemar Rapior

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Recenzja książki Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej Anny Lipki, Stanisława Waszczaka, Małgorzaty Król, Agnieszki

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 3,
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.