Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 2015

Artykuły

Ilość

The false dichotomy between prevention and tratment and why it needs to be addressed

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 135–140
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.013.4316

The evolving concept of health promotion: definitions, outcomes and classification of interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 141–149
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.014.4317

Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 150–157
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.015.4318

Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia, rozwój, wyzwania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 158–164
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.016.4319

Public Health in Canada: An Overview

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 165–179
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.017.4320

Organization of public health in the Netherlands

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 180–184
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.018.4321

An Overview of the Public Health System in the Province of Ontario, Canada

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 185–193
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.019.4322

Calls for Emergency Medical Service and Synoptic Conditions in Stargard Szczeciński Province

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 194–203
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.020.4323

Dietetyk na rynku usług medycznych w Polsce i wybranych krajach

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 204–215
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.021.4324

Spożycie warzyw i owoców a prawidłowość sposobu żywienia pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 216–222
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.022.4325

Komu zależy na zdrowiu publicznym? (wywiad)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, s. 223–229
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.023.4326

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.