Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 21 sierpnia 2018

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 67-68
Data publikacji online: lipiec 2018

From Ottawa to Vienna. Health promotion – post-truth contexts and times 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 69–78
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.008.9078

Projekt HCEU wsparciem dla przejrzystości i uznawania kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej w Europie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 79–85
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.009.9079

New prescribing powers for Polish nurses and midwives in relation to ICNP®

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 86–92
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.010.9080

Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 93–104
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.011.9081

Wpływ systemu zmianowego pracy pielęgniarek na ich sposób odżywiania i aktywność fizyczną

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 105–111
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.012.9082

Zapadalność na choroby zawodowe na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 112–118
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.013.9083

Ocena ryzyka wystąpienia agresji wśród pacjentów zgłaszających się do placówek medycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 119–124
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.014.9084

Let’s look for leaders – we need them! A survey on the authentic leadership competences among nursing students 

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 2, s. 125–130
Data publikacji online: lipiec 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.015.9085

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.