Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, Niepełnosprawność

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 2015

Artykuły

Ilość

Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością na podstawie badań z lat 1993–2013. Jak postępuje proces integracji?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 232–242
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.024.4782

Świadczenia rehabilitacyjne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w latach 2005–2014. Tendencje i perspektywy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 243–251
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.025.4783

Prawa dostępu osób niepełnosprawnych do internetu i innych narzędzi cyberprzestrzeni. Przykład analizy potencjalnego skutku zdrowotnego (HIA)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 252–262
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.026.4784

Poziom rozwoju somatycznego i sprawność fizyczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 263–274
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.027.4785

Wpływ aktywności ruchowej w wodzie na poprawę jakości życia i funkcjonowanie psychomotoryczne osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 275–282
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.028.4786

Systematyczny przegląd metod i narzędzi badania zdrowotnych potrzeb informacyjnych rodzinnych opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 283–294
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.029.4787

Wypalenie zawodowe a zmienne demograficzne i psychospołeczne u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 295–301
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.030.4788

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.