Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz numeru: Anna Najduchowska
Opublikowano online: 30 stycznia 2017

Artykuły

Ilość

Advocated but Sidelined: Health promotion for the elderly in the Netherlands

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 9-19
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.003.6229

Healthy ageing in Germany – common care and insurance funding. Institutional and financial dimension of health promotion for older people

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 20-33
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.004.6230

Healthy ageing – happy ageing: Health Promotion for Older People in Italy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 34-48
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.005.6231

Health promotion for older people in Portugal

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 49-61
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.006.6232

A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 62-68
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.007.6233

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Healthy ageing as a visible public health activity and governmental responsibility. Health promotion for older people in the Czech Republic. Institutional and financial dimension

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 85-95
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.009.6235

Health promotion for older people in Hungary: The need for more action

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 96-107
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.010.6236

Political will against funds deficiency: Health promotion for older people in Bulgaria

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 108-115
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.011.6237

Health promotion for older people in Lithuania: Between bureaucratic and financial constraints

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 116-124
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.012.6238

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.