Świadczenia rehabilitacyjne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w latach 2005–2014. Tendencje i perspektywy

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska

Abstrakt
The aim of the study was to analyze the National Health Fund (NHF) expenditure on health services in the field of rehabilitation and spa treatment over the last 10 years (2005–2014), as well as to assess the use and access to the health services. The results indicate that the NHF spending on medical rehabilitation and spa treatment increased during this period. There was also a raise in the demand for these services. Medical rehabilitation is often used by older people. However, the increased use among people aged 10–19 years is observed too. Due to the limits and restrictions on access to rehabilitation services financed from public funds by the NHF, the number of people waiting for these services significantly increased. The longest average waiting time for the services is observed in the area of sanatorium treatment, where many patients have to wait more than 24 months to receive treatment.
Słowa kluczowe: dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych, leczenie uzdrowiskowe, niepełnosprawność, rehabilitacja medyczna, wydatki
References

Piśmiennictwo

Gutenbrunner Ch., Ward A.B., Chamberlain M.A. (red.), White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe, „Europa Medicophysica” 2006; 42(4): 287–332, http://www.ptreh.com/attachment/id/163/0; dostęp: 11.06.2015.

Uchwała Nr 7/2006/Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 13 marca 2006 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2005 r., http://www2.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-72006i,1976.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 8/2007/Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 1 marca 2007 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2006 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-82007i,2480.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 5/2008/Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 13 marca 2008 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2007 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-52008i,3138.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 4/2009/Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 12 marca 2009 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2008 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-42009i,3669.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 3/2010/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 22 kwietnia 2010 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2009 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-32010ii,4067.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 3/2011/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 10 marca 2011 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2010 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-32011ii,4409.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 5/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 22 marca 2012 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2011 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-52012ii,4848.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 4/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 15 marca 2013 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2012 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-42013ii,5357.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 5/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 20 marca 2014 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2013 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-52014ii,6041.html; dostęp: 7.06.2015.

Uchwała Nr 4/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia dnia 17 marca 2015 r. sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 r., http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-42015ii,6343.html; dostęp: 7.06.2015.

Ogólnopolski Informator Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne, http://kolejki.nfz.gov.pl/; dostęp: 11.06.2015.

Główny Urząd Statystyczny, Wskaźniki cen towarów usług konsumpcyjnych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-kwietniu-2015-r-,2,41.html; dostęp: 12.06.2015.

Najwyższa Izba Kontroli. Departament Pracy, Spraw Socjalnych Zdrowia, Informacja wynikach kontroli dostępności wybranych świadczeń opieki zdrowotnej, nr ewid. 39/2010/P/09/093/KPZ, Warszawa, lipiec 2010, https://www.nik.gov.pl/plik/id,1980,vp,2416.pdf; dostęp: 11.06.2015.

Karwat I., Skwarcz A., Rehabilitacja medyczna – jej cele, założenia znaczenie praktyczne, „Postępy Nauk Medycznych” 2000; 3: 61–69.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.