Ocena gotowości do wypisu pacjentów z chorobami przewlekłymi

Anna Andruszkiewicz,

Aldona Kubica,

Marta Nowik,

Piotr Michalski,

Halina Idczak

Abstrakt

Assessment of readiness for discharge of patients with chronic diseases

Introduction: The most common cause of ineffectiveness in the treatment of chronic diseases is a lack of cooperation between the patient and the therapeutic team. An important factor that could change the situation is education of the patient, which would allow the patient to assume the role of an expert and become an active participant in the therapeutic process.

The main purpose of the study: The main purpose was to assess the readiness for discharge of hospitalized patients.

Material and methods: The study evaluated 325 chronically ill patients who were hospitalized. On the day of release from the hospital, the patients assessed their preparedness for discharge.  Results:Studies showed that in all analyzed aspects of readiness for discharge there are statistically significant differences depending on the type of diagnosed chronic illness in a patient. Conclusions:The readiness for discharge of patients hospitalized because of chronic disease is insufficient

Badania finansowane z grantu nr 980 na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia CM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniunt. Ocena przygotowania pacjentów przewlekle chorych do samoopieki

Słowa kluczowe: gotowość do wypisu, choroby przewlekłe
References

1. World Health Organization, 2015, http://who.int./topic/chronic _diseases/en/; dostęp: 29.06.2015.

2. World Health Organization, 2011, The Atlas of Heart Disease and Stroke, http://www.who.int/carsease and stroke; dostęp: 29.06.2015.

3. Szyndler A., Gąsowski J., Wizner B. et al., Edukacja pacjentów – integralna część postępowania nadciśnieniu tętniczym, „Przewodnik Lekarza” 2004; 7: 90–97.

4. Visser S., Deccache A., Bensing J., Patient education in Europe: united differences, „Patient Education and Counseling” 2001; 44 (1): 1–5.

5. Sabate E. (red.), Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action, World Health Organization, Geneva 2003.

6. Osterberg L., Blaschke T., Adherence to medication, „N. Engl. J. Med.” 2005; 353: 487–497.

7. Postawy pacjentów wobec zaleceń lekarskich terapii chorób przewlekłych. Raport badań, Warszawa 2010, http://www.polpharma.pl/gfx/polpharma/pl/polpharmakatalogfleshowy/334/2/1/raport_z_badania_screen.pdf; dostęp: 26.06.2015.

8. Gaciong Z., Kardas P. (red.), Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Od przyczyny do praktycznych rozwiązań, Naukowa Fundacja Polfarmy, Warszawa 2015.

9. Grabańska K., Bogdański P., Miejsce leczenia niefarmakologicznego prewencji terapii nadciśnienia tętniczego, „Forum Zaburzeń Metabolicznych” 2010; 2: 115–122.

10. Januszkiewicz A., Nadciśnienie tętnicze – aspekty kliniczne, Czelej, Warszawa 2006: 21–98.

11. Andruszkiewicz A., Biercewicz M., Felsmann M., Marzec A., Skale oceny stanu pacjenta/klienta według HOBIC ich wykorzystanie podstawowej ocenie stanu pacjenta, w: Kilańska D. (red.), Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® praktyce pielęgniarskiej, PZWL, Warszawa 2014: 122–123.

12. Rossi G., Vaccarezza H., Vaccaro C.A., Mentz R.E., Im V., Alvarez A. et al., Two-day hospital stay after laparoscopic colorectal surgery under an Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) pathway, „World J. Surg.” 2013; 37 (10): 2483–2489, doi: 10.1007/s00268-013-2155-x.

13. Lv L., Shao Y.F., Zhou Y.B., The Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) pathway for patients undergoing colorectal surgery: An update of meta-analysis of randomized controlled trials, „Int. J. Color Dis.” 2012; 27 (12): 1549–1554, doi: 10.1007/s00384-012-1577-5.

14. Lithner M., Klefsgard R., Johansson J., Andersson E., The significance of information after discharge for colorectal cancer surgery – qualitative study, „BMC Nursing” 2015; 14: 36, doi:10.1186/s12912-015-0086-6.

15. Smith J., Liles C., Information needs before hospital discharge of myocardial infarction patients: comparative, descriptive study, „J. Clin. Nurs.” 2007; 16: 662–671.

16. Oterhals K., Hanestad B.R., Eide G.E., Hanssen T.A., The relationship between in-hospital information and patient satisfaction after acute myocardial infarction, „Eur. J. Cardiovasc. Nurse” 2006; 5: 303–310.

17. Kubica A., Edukacja zdrowotna na tle wybranych czynników skuteczność terapii antyagregacyjnej pacjentów po zawale serca, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń– Bydgoszcz 2012.

18. Kubica A., Jurek A., Olejarczyk E., Magielski P., Araszkiewicz A., Dabrowska J., Budzbon D., Michalski A., Wisniewska- Szmyt J., Sukiennik T., Zabielska E., Król A., Koziński M., Dobosiewicz R., Sinkiewicz W., Grąbczewska Z., Sukiennik A., Kubica J., Wybrane czynniki demograficzno-społeczne skuteczność edukacji zdrowotnej prowadzonej na podstawie broszury edukacyjnej osób ostrym zawałem serca, „Folia Cardiologica Excerpta” 2008; 3: 199–207.

19. Sidani S., Self-care. w: D. DoranNursing Outcomes: The State of the Science, Jones & Bartlett Learning, Ontario 2011.

20. Marcolongo R., Bonadiman L., Therapeutic patient education in Italy: critical outline, „International Review of Asthma” 2004; 6 (3): 52–61.

21. Kardas P., ABC nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, „Puls Medycyny” 2012; 1: 6–10.

22. Kubica A., Andruszkiewicz A., Grześk G. et al., Edukacja zdrowotna jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego, „Folia Cardiologica” 2010; 2: 93–99.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.