Recenzja książki Iwony Kowalskiej-Bobko pt. Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Valentyn Bakhnivskyi

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.