Projekt HCEU wsparciem dla przejrzystości i uznawania kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej w Europie

Lucyna Płaszewska-Żywko,

Teresa Gabryś,

Iwona Malinowska-Lipień,

Maria Kózka

Abstrakt

The HealthCareEurope (HCEU) project as a support for the transparency and the recognition of qualifications in the health sector in Europe

The HealthCareEurope (HCEU) project funded by the European Commission (co-funded by Erasmus +) implemented from September 2015 to August 2018 involved 10 institutions from five European countries. The leader of the project was DEKRA Akademie GmbH (DE). The aim of the project was to develop tools to facilitate the transparency and recognition of migrant workers’ qualifications within the health care sector in Europe. As a part of the project, the Competence Matrix – Nursing was developed with additional tools to facilitate their transfer to European countries and combined with the Competence Matrix – Elderly Care creating the “Competence Matrix – Professional Care”. In the matrix the VQTS model was used, based on professional tasks in a specific area of work, progress of competence development and competence profiles. The results of the project could facilitate the nurses and elderly caregivers to move freely around the European labor market in terms of their qualifications. In the current process of qualifications recognition – diplomas/certificates confirming formal qualifications have been taken into account, but not qualifications obtained in non-formal and informal learning. The developed Competence Matrix – Professional Care complements these elements.

Słowa kluczowe: HCEU, pielęgniarka, opiekun osoby starszej, uznawalność kwalifikacji, model VQTS, matryca, profile kompetencji , nurse, elderly caregiver, recognition of qualifications, VQTS model, matrix, competence profiles
References
1. World Health Organization, Health accounts, 2010; www.who.int/health-accounts/en/ (dostęp: 14.06.2018).
2. International Council of Nursing, Nurses, Pielęgniarki siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia, ICN, Geneva 2014; www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/ICN_Pielegniarki_sa_sila_2014.pdf (dostęp: 6.06.2018).
3. Finlayson B., Mind the gap: the extent of the NHS nursing shortage, „British Medical Journal” 2002; 325: 528–541.
4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2017.
5. Interantional Council of Nursing, Nurses, Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, Efektywna opieka i racjonalne koszty,ICN, Geneva 2015; www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/20150909_ICN_Pielegniarki_sa_sila_na_rzecz_zmian.pdf (dostęp: 12.07.2017).
6. International Council of Nurses, ICN Fact Sheet on Positive Practice Environments, 2013; www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9d_FS-Positive_Practice_Environments.pdf (dostęp: 16.07.2017).
7. Barometr zawodów, Wojewódzkie Urzędy Pracy; www.barometrzawodow.pl (dostęp: 30.05.2018).
8. Raport OECD, Health at Glance 2015; www.oecd.org (dostęp: 14.06.2018).
9. International Council of Nurses, ICN Fact Sheet on Positive Practice Environments, 2013; www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9d_FS-Positive_Practice_Environments.pdf (dostęp: 14.06.2018).
10. Aiken L.H., Clarke S.P., Sloane D.M., Lake E.T., Cheney T., Effects of hospital care environment on patient mortality and nurse outcomes, “Journal of Nursing Administration” 2008; 38 (5): 223–229.
11. Aiken L.H., Douglas M.S., Bruyneel L., Van de Heede K., Sermeus W., Nurses’ reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe, „International Journal of Nursing Studies” 2013; 50: 143–153.
12. Aiken L.H., Sloane D.M., Bruyneel L., Van den Heede K., Griffiths P., Busse R., Diodidous M., Kinnunen J., Kózka M., Lesaffre E., McHugh M.D., Moreno Casbas M.T., Rafferty A.M., Schwendimann R., Scott P.A., Tishelman C., van Achterberg T., Sermeus W., Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: A retrospective observational study, „The Lancet” 2014; 383 (9931): 1824–1830.
13. Heinen M.M., Achterberg T., Schwendimann R., Zander B., Matthews A., Kózka M., Ensio E., Sjetne I.S., Moreno Casbas T., Ball J., Schoonhoven L., Nurses’ intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries, „International Journal of Nursing Studies” 2013; 50 (2): 174–184.
14. Buchan J., Parkin T., Sochalski J., International nurse mobility, trends and policy implications, Bulletin of the WHO, Geneva 2003.
15. Bradby H., International medical migration: A critical conceptual review of the global movements of doctors and nurses, „Health” (London) 2014; 18 (6): 580–596.
16. Valizadeh S., Hasankhani H., Shojaimotlagh V., Nurses’ immigration: Causes and problems, „International Journal of Medical Research & Health Sciences” 2016; 5 (9S): 486–491.
17. Binkowska-Bury M., Nagórska M., Januszewicz P., Ryżko J., Migracje pielęgniarek i położnych – problemy i wyzwania, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie”, Rzeszów 2010; 4: 497–504.
18. CEDEFOP. Terminologia europejskiej polityki kształcenia i szkolenia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014; www.cedefop.europa.eu/de/node/12028 (dostęp: 14.06.2018).
19. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2008/C 111/01); eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ (dostęp: 14.06.2018).
20. https://ec.europa.eu/esco (dostęp: 14.06.2018).
21. Luomi-Messerer K., Markowitsch J., Model VQTS. Propozycja dla strukturalnego opisu kompetencji związanych z pracą zawodową i ich nabywania, 2006; www.vocationalqualification.net/mmedia/2008.05.07/1210162936.pdf (dostęp: 14.06.2018).
22. Matryca Kompetencji Opieki Profesjonalnej; https://www.project-hceu.eu (dostęp:14.06.2018).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.