New prescribing powers for Polish nurses and midwives in relation to ICNP®

Hanna Grabowska,

Władysław Grabowski,

Agata Flis,

Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Abstrakt

In January 2016 Polish nurses and midwives were granted new powers to prescribe medications and food of special purposes, as well as to issue referrals for several diagnostic tests and prescriptions for reimbursed medical products. The aim of this paper is to present the possibility to describe the process of prescribing medications using the international language of nursing practice ICNP®. International Classification for Nursing Practice (ICNP®) is a unified glossary of referential terms for nursing practice that is recommended by the most important medical and professional organisations in Poland and all over the world. Numerous ICNP® terms, which do not only meet international criteria but can – and should –become the primary communication tool for everyday nursing practice of Polish nurses and midwives are an alternative to often random, traditional and intuitive expressions describing nursing and midwifery activities related to widely understood process of prescribing medications. 

Słowa kluczowe: ordynowanie leków, pielęgniarka, położna, klasyfikacja , prescriptions for medications, nurses, midwives, classification
References

1. Zimmermann A., Cieplikiewicz E., Flis A., Preskrypcja pielęgniarska: analiza polskiego stanu prawnego, “Farmacja Polska” 2017; 73 (4): 226–230.

2. Dominiak I., Sutkowska B., Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa, in: Dominiak I., Gaworska-Krzemińska A., Kilańska D. (eds.), Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych Edumetriq, Sopot 2016: 219–248.

3. Zimmermann A., Gaworska-Krzemińska A., Cieplikiewicz E., Flis A., Ordynacja i preskrypcja pielęgniarska w Polsce, “Problemy Pielęgniarstwa” 2015; 23 (4): 551–556. DOI: 10.5603/PP.2015.0090. 

4. https://sjp.pwn.pl/sjp/ordynowac;2569926.html (accessed: 13.08.2017). 

5. Kilańska D., Grabowska H., ICNP® – podstawowe rozwiązania, strategia, praktyka pielęgniarska (zarządzanie wiedzą), edukacja i miejsce w systemie informatycznym ochrony zdrowia, in: Kilańska D. (ed.), Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP® w praktyce pielęgniarskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 49–97.

6. http://www.icn.ch/what-we-do/international-classification--for-nursing-practice-icnpr/ (accessed: 13.08.2017). 

7. https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/klasyfikacje/ (accessed: 13.08.2017). 

8. http://pielegniarstwo.umed.lodz.pl/?page_id=3784 (accessed: 13.08.2017).

9. http://www.ptp.na1.pl/pliki/nurse_prescribing/EFN%20Letter%20-%20Nurse%20Prescribing%20in%20Poland%2013%20June%202014.pdf (accessed: 13.08.2017).

10. Bartz C.C., Kim T.Y., Kilańska D.M., Standard terminology for nursing, “Problemy Pielęgniarstwa” 2017; 25 (2): 108–111. DOI: 10.5603/PP.2017.0017.

11. ICNP Browser; http://www.icn.ch/ICNP-Browser-NEW.html (accessed: 13–15.08.2017).

12. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D. (eds.), Pielęgniarstwo internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.

13. Kaszuba D., Nowicka A. (eds.), Pielęgniarstwo kardiologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

14. Jurkowska G., Łagoda K. (eds.), Pielęgniarstwo internistyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

15. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (eds.), Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

16. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Krajewska-Kułak E., Wrońska I. (eds.), Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 

17. Bartosiewicz A., Binkowska-Bury M., Marć M., Januszewicz P., Gotowość pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept, “Problemy Pielęgniarstwa” 2016; 24 (2): 91–97. DOI: 10.5603/PP.2016.0015.

18. Binkowska-Bury M., Bartosiewicz A., Marć M., Januszewicz P., Nowe ustawodawstwo dotyczące możliwości samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept przez pielęgniarki w Polsce: poglądy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, “Medycyna Rodzinna” 2016; 19 (2): 47–54.

19. Binkowska-Bury M., Więch P., Bazaliński D., Marć M., Bartosiewicz A., Januszewicz P., Nurse prescribing in Poland: Opinions expressed by primary care doctors, nurses, and patients, “Medicine” (Baltimore) 2016; 95 (33): e4506. DOI: 10.1097/MD.0000000000004506.

20. Zarzeka A., Panczyk M., Ścieglińska B., Belowska J., Iwanow L., Gotlib J., Attitudes of ward nurses towards extending professional powers with respect to writing out prescriptions and independent referrals for diagnostic tests – a preliminary qualitative study. [Postawy pielęgniarek oddziałowych wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych w zakresie wystawiania recept oraz samodzielnego kierowania na badania diagnostyczne – wstępne badanie jakościowe], “Pielęgniarstwo Polskie” 2015; 4 (58): 409–414.

21. Zarzeka A., Panczyk M., Żmuda-Trzebiatowska H., Belowska J., Samoliński Ł., Iwanow L., Gotlib J., Nurse prescribing. Knowledge and attitudes of polish nurses in the eve of extending their professional competences: crosssectional study, “Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research” 2017; 74 (3): 1031–1038. 

22. Binkowska-Bury M., Bartosiewicz A., Marć M., Januszewicz P., Opinia pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej na temat ordynowania wybranych leków i wystawiania recept przez pielęgniarki, “Hygeia Public Health” 2016; 51 (2): 161–170.

23. Kowalska I., Sagan A., Mokrzycka A., Zabdyr-Jamróz M., The first attempt to create a national strategy for reducing waiting times in Poland: will it succeed?, “Health Policy” 2015; 119 (3): 258–263. DOI: 10.1016/j.healthpol.2014.12.010. 

24. Bartosiewicz A., Binkowska-Bury M., Januszewicz P., Możliwość przepisywania recept przez pielęgniarki i położne – stan prawny w Polsce i ogólny przegląd sytuacji na świecie, “Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2015; 13 (3): 290–305. DOI: 10.15584/przmed.2015.3.9.