Artykuły

Ilość

E-prescription. Selected legal and functional aspects

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3,
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.016.10429

Study of the impact of implementing an electronic prescription with barcode scanning on the time of response to the patient's needs in the field of pharmacotherapy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3,
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.017.10430

mHealth - areas of application and the effectiveness of interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3,
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.018.10431

The interest of primary care patients in using health applications for mobile devices

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3,
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.019.10432

Innovations in elderly care: key success factors

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3,
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.020.10433

Health technology assessment of medical devices

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3,
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.021.10434

Inicjatywy / Initiatives

Projekt ITHACA

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3,
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.022.10435

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.