Recenzenci

Petra Baji, Health Economics and Health Technology Assessment Research Centre, Corvinus University of Budapest; Center for Public Affairs Studies Foundation, Budapest, Hungary; Department of Health Services Research; CAPHRI; Maastricht University Medical Center; Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University

Prof. dr hab. Jerzy Bertrandt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa

Dr Barbara Bik, emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

Dr Katarzyna Czabanowska, INTHEALTH,  Maastricht University

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy, Łódź; Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Dorota Jachimowicz-Gaweł, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP

Dr hab. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Arnold D. Kaluzny, Ph.D. Professor Emeritus of Health Policy & Management, UNC Gillings School of Global Public Health, Sheps Center for Health Services Research,  University of North Carolina at Chapel Hill

Dr Tomasz Karkowski, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Jacek Klich, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Dr n med. Joanna Kobza, Katedra Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Teresa Kulik, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Dr n. przyr. Agnieszka Kondracka, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Sylwia Kluczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Dr inż. arch. Agnieszka Labus,Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn,  Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Dr inż. Mikołaj Igor Leszczuk, Katedra Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,  Kraków

Prof. dr hab. Anna Marchewka, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Dr hab. Joanna Mazur, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Dr Emilia Mikołajewska, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Bydgoszcz

Dr Joanna Niżnik, Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Prof. dr hab. Władysława Pilecka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Juliusz Przysławski, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Dr n. med. Paweł Rasmus, Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Dr hab. Jerzy Rosiński, Katedra Negocjacji, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Justyna Rój, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

Dr hab. Iga Rudawska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego,  Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia

Prof. dr hab. Robert Rudowski, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Doc. dr Zofia Skrzypczak, Katedra Gospodarki Narodowej, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jerzy Soja, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Pulmonologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab.  Jadwiga Suchecka,  Instytut Gospodarki Przestrzennej,  Uniwersytet Łódzki; Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Prof.  dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak,  I Katedra Pediatrii; Kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego,  Poznań

Dr Magdalena Woynarowska-Sołdan, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska, przewodnicząca Sekcji Psychologii Zdrowia PTP; kierownik Katedry  Psychologii  Zdrowia, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Mgr Tamara Zimna, specjalista w zakresie prawa medycznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn