Tłumacze

2016

Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

Magdalena Kurek

Ewa Anna Bogusławska

Adam Pasicki

Joanna Gołąb,

Katarzyna Spiechlanin,

Lilla Nabielec Blizzard,

John Blizzard,

Glen Cullen,

Jacek Czownicki,

Kristina Hamernik,

Marek Niedźwiecki,

Jason Lowther

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.