Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Opublikowano online: 28 marca 2018

Empathy in healthcare professionals

Sortuj według

Empathetic doctor – the role and the significance of the empathy in the doctor-patient relation

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 288-298
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.031.8285

Medical confidentiality

Exceptions to the obligation of medical confidentiality in the context of the protection of public health

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 299-305
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.032.8286

Sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia

Zagadnienie stosowania samouczących się programów o charakterze sztucznych inteligencji w ochronie zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 306-316
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.033.8287

Effectiveness of medical procedures

On the types of assessments concerning the effectiveness of medical procedures

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 317-324
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.034.8288

Health policy programs

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.