Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 20 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Dostępność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w Polsce a funkcjonowanie sieci szpitali

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 197-206
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.025.7805

Recent changes in the Hungarian healthcare system, 2010–2017

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 242-250
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.022.7802

Coordination and integration in health care. The concepts for the next reform – part I

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 207-218
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.027.7807

Systemowe reformy zdrowotne w Stanach Zjednoczonych. Obamacare versus Trumpcare

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 219-231
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.021.7801

Dietitian in health care – the missing link of the medical staff

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 270-276
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.030.7810

Nursing – problems with its position in the health care system

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 258-269
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.026.7806

Szpitale prywatne w Polsce – znaczenie w systemie lecznictwa oraz potencjał rozwoju

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 185-196
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.024.7804

Ecological determinants of health as presented in the report published by the institute for european environmental policy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 277-284
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.029.7809

The Care Act 2014 in England

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 232-241
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.023.7803

Opieka koordynowana, definicja, międzynarodowe doświadczenia jako inspiracja dla Polski

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 3, s. 251-257
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.028.7808

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.