Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: wrzesień 2019

Z problemów aktualnych

Sortuj według

Dziennikarstwo obywatelskie jako element sfery publicznej. Powstanie, nadzieje, różnorodność

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 11-24
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.035.10737

Media społecznościowe jako narzędzia oddolnych paraagencji informacyjnych w Syrii. Przypadek Ghouta Media Center

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 25–38
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.036.10738

From Edward Snowden to Christopher Wylie – the face of the second generation whistleblowing 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 39–51
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.037.10739

Media na świecie

Współpraca regionalnych/lokalnych wydawców prasowych jako przykład internacjonalizacji mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 53–65
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.038.10740

Ekstremizm w mediach – program badawczy monitoringu prasy w Księstwie Lichtensteinu (2010-2016) 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 67–79
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.039.10741

Z historii mediów

Wiedza duchowa (1934): z dziejów przedwojennej prasy ezoterycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 81–94
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.040.10742

Z życia naukowego

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 105-111
Data publikacji online: 2 września 2019

Sprawozdanie z konferencji „Współczesne Media XI. Przemoc w mediach”

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 111-115
Data publikacji online: 2 września 2019

Varia

Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 3 (239), s. 95–104
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.041.10743

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.