Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Opublikowano online: 28 marca 2018

Z kroniki żałobnej

Sortuj według

Profesor zw. dr hab. Walery Pisarek: językoznawca i medioznawca

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. VII–XI
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.040.8182

Z problemów aktualnych

Multimodalność mediów w czasach audiowizualności a błędy w komunikowaniu

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 707–722
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.041.8183

Zjawisko segmentacji składniowej we współczesnych tekstach prasowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 723–742
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.042.8184

Artykuły i rozprawy

Dziennikarstwo poważne w wydaniu księdza Adama Bonieckiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 743–759
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.043.8185

Groźne i stronnicze: Środki masowego przekazu w myśli Bronisława Łagowskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 760–778
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.044.8186

Rola autopromocji w zarządzaniu ofertą telewizyjną

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 779–804
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.045.8187

Analiza relacji Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej dotyczących przewrotu politycznego na Ukrainie w 2014 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 805–818
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.046.8188

Młodzież a praca nad sobą – w świetle listów młodych czytelników do redakcji wybranych czasopism młodzieżowych: Cogito, Victor Gimnazjalista i Mały Gość Niedzielny

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 819–844
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.047.8189

Media na świecie

Marka Empire jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 845–865
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.048.8190

Entertainment in the media. Parody in “High Anxiety” by Mel Brooks

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 866–879
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.049.8191

Z historii mediów

The first Polish children’s magazines (1824-1830)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 880–903
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.050.8192

„Wy jesteście aparatem, który ma demaskować wroga”. Polscy cenzorzy w latach 40. XX wieku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 904–921
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.051.8193

Prasa jako narzędzie interwencji w okresie PRL-u. Przypadek przedsiębiorstwa Państwowe Tory Wyścigów Konnych w latach 70. i 80. XX wieku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232),
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.052.8194

Materiały

Dziedziny nauki w polskiej prasie ogólnej w latach 1975–2005

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 947–963
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.053.8195

Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą „Pokemon GO” w polskim Internecie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 964–984
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.054.8196

Ekspert, nauczycielka czy tyran? Postać Magdy Gessler w programie „Kuchenne rewolucje” (studium przypadku)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 985–1000
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.055.8197

Kronika naukowa

Kronika

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Recenzje

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232),
Data publikacji online: 28 marca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.