Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Opublikowano online: 7 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Tabu – aspekty pragmatyczne

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 489–511
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.033.5908

20 years of complaints: National broadcasting council and the polish audience's feelings

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 512–528
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.034.5909

Media w hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Galicji. Proces degalicyzacji mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 529–545
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.035.5910

Rosyjskie seriale wczoraj i dziś. Część druga: serial wojenny i fantastyczny, obecny rosyjski rynek serialowy

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 546–565
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.036.5911

Siemion Witjaziewskij vel Pantelejmon Juriew (1904-1083) – dziennikarz, poeta i działacz mniejszości rosyjskiej w II Rzeczpospolitej

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 566–581
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.037.5912

From “enlightenment” to “seduction”. The evolution of persuasive  strategies in Polish magazines for the youngest children (in the last two decades of the twentieth century

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 582–598
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.038.5913

Komunikacja marketingowa organizacji pożytku publicznego. Aspekt teoretyczn

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 599–608
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.039.5914

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 609–618
Data publikacji online: 7 grudnia 2016

Kronika naukowa, spawozdania, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227),
Data publikacji online: 7 grudnia 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.