Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Opublikowano online: 7 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

Agenda mediów informacyjnych a agenda świata rzeczywistego

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 629–653
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.040.5915

“The more often it is set on fire, the better”. Contemporary symbolism of the rainbow in the polish press

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 654–673
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.041.5916

System medialny Bhutanu – próba wstępnej analizy

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 674–689
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.042.5917

O publicystyce Adama Ciołkosza

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228),
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.043.5918

W kręgu Pamiętnika Umiejętności Moralnych i Literatury oraz warszawskiej działalności naukowo-literackiej Krystyna Lacha Szyrmy

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228),
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.044.5919

Szaman w kiosku, czyli polska prasa poświęcona medycynie niekonwencjonalnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228),
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.045.5920

Dziś czarodziejki, jutro… Konstruowanie kobiecości przez wybrane czasopisma dla dziewcząt

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228), s. 751–763
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.046.5921

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228),
Data publikacji online: 7 grudnia 2016

Kronika naukowa, spawozdania, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 4 (228),
Data publikacji online: 7 grudnia 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.