Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Opublikowano online: 7 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Populism as a Corrupted Democracy

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 257–264
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.017.7297

Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 265–281
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.018.7298

Kiedy wydarzenie może się stać newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowniu o Unii Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 282–302
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.019.7299

Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 303–328
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.020.7300

Koncepcja e-government w świetle wskaźników Komisji Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 329–349
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.021.7301

Postawa i oczekiwania obywateli polskich wobec działań podejmowanych przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Analiza badań ankietowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 350–360
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.022.7302

Socialist and Post-socialist Communication Research: a Longitudinal Analysis

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 361–381
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.023.7303

Media i szkolnictwo dziennikarskie na Łotwie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 382–389
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.024.7304

Dziennikarstwo w lustrze literatury. „Temat na pierwszą stronę” Umberta Eco wobec europejskiej powieści o prasie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 390–404
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.025.7305

Selfies at Horror Sites: Dark Tourism, Ghoulish Souvenirs and Digital Narcissism

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 405–423
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.026.7306

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 424–432
Data publikacji online: 8 grudnia 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.